17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ސްކޯލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު

އޯލެވެލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ޔޫޑަބްލިޔޫސީގެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މިހާރު ވެސް ހަތަރު ދަރިވަރަކު ޔޫޑަބްލިޔޫސީގައި ކިޔަވަމުންދޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 22:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ޔޫޑަބްލިޔޫސީ ކޮލެޖްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް: މިކޮލެޖްގެ ސްކޮލަޝިޕަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ޔުނައިޓެޑް ވޯލްޑް ކޮލެޖް ސްކޮލަޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޔޫޑަބްލިޔުސީގެ މާލޭ ގޮފިން ބުނި ގޮތުގައި މިއަހަރު ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ހަމަވާނީ ޖެނުއަރީ 26ގެ ނިޔަލަށެވެ. 

ޔޫޑަބްލިޔޫސީގެ ސްކޮލަރޝިޕަކީ 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޯލެވެލް އިންތިހާނު ނިންމާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޚާއްސަކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގްރޭޑް 10 ނިންމައި ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވޭ ދަރިވަރަކަށް މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ޔުނައިޓެޑް ވޯލްޑް ކޮލެޖެއްގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބެއެވެ. 

ޔޫޑަބްލިޔޫސީގައި ދަރިވަރުން ފުރިހަމަ ކުރާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެކަލޯރިއޭޓް (އައި.ބީ) ޑިޕްލޮމާއެވެ. އައިބީ އަކީ އޭލެވެލް އާއި އެއް ފެންވަރުގެ އަދި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޔުނިވާސިޓީތަކެއްގައިވެސް ޤަބޫލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ދެ އަހަރުގެ ކޯހެކެވެ.

ޔޫޑަބްލިޔޫސީއަކީ 1962 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ ހަމަޖެހުމަށާއި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ތަޢުލީމަކީ ބިންގަލެއް ކަމުގައި ދެކި މަތީ ސާނަވީ އުމުރުގެ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން އުފެއްދި ސްކޫލްތަކެކެވެ. މިއަދު ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ޖުމްލަ 17 ކޮލެޖް ހުރެއެވެ.

2001 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖުމްލަ 45 ދިވެހި ދަރިވަރުން ވަނީ ފުލް ސްކޮލަޝިޕްގައި ޔޫޑަބްލިޔޫސީތަކުގައި ތަޢުލީމު ޚާސިލްކޮށްފައެވެ. ޔޫޑަބްލިޔޫސީގެ 2 އަހަރު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުރިހާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށްވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ސްކޮލަޝިޕް ލިބިފައިވެ އެވެ. މިއީ ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތައް ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި ޔޫޑަބްލިއުސީގައި ދިވެހި 4 ދަރިވަރުން މިހާރުވެސް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ކަމަށް އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަނުން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް