25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ސިމްބާ

ސިމްބާގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

  • ސިމްބާގެ ޝޫޓިން ފަށާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 02:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި


ކަރަން، ސާރާ އަދި ރޯހިތު -- ޓްވިޓަރ

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 28 ގައި ރިލީޒްކުރާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު ސިމްބާގެ ޝޫޓިން ފަށައިފިއެވެ.

ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާފައިވާކަން ހާމަކޮށް ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ބުނީ ޝޫޓިން ފަށާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރު އާބާދުގައި ކަމަށެވެ. މި ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސާރާ އަލީ ޚާންއާއި ރަންވީރު ސިންގްއެވެ. ކުރިން ބެލެވިފައި އޮތީ ސާރާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑަށް ނިކުންނާނީ ކެދާނަތު އިންކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެފިލްމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާތީވެ ސާރާ އެހެން ފިލްމަކަށް ސޮއި ކުރީއެވެ.

ކެދާނަތު އެޅުވުން ލަސްކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީއަށެވެ.

ކެދާނަތު ސިނަމާތަކަށް ނާންނަނީސް އެހެން ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރާތީ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ އަބީޝެކް ވަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ސާރާގެ އަތުން 5 ކްރޯޑް ރުޕީސް ނަގައި ދޭން އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ކޯޓުން ބޭރުގައި ދެ ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ސާރާ އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ސައިފް އަލީ ހާން ވެސް ނިންމީ މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ދެ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އެއްފަހަރާ ސާރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް