17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ސިމްބާ

ސިމްބާގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

  • ސިމްބާގެ ޝޫޓިން ފަށާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 02:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ކަރަން، ސާރާ އަދި ރޯހިތު -- ޓްވިޓަރ

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 28 ގައި ރިލީޒްކުރާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު ސިމްބާގެ ޝޫޓިން ފަށައިފިއެވެ.

ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާފައިވާކަން ހާމަކޮށް ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ބުނީ ޝޫޓިން ފަށާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރު އާބާދުގައި ކަމަށެވެ. މި ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސާރާ އަލީ ޚާންއާއި ރަންވީރު ސިންގްއެވެ. ކުރިން ބެލެވިފައި އޮތީ ސާރާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑަށް ނިކުންނާނީ ކެދާނަތު އިންކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެފިލްމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާތީވެ ސާރާ އެހެން ފިލްމަކަށް ސޮއި ކުރީއެވެ.

ކެދާނަތު އެޅުވުން ލަސްކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީއަށެވެ.

ކެދާނަތު ސިނަމާތަކަށް ނާންނަނީސް އެހެން ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރާތީ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ އަބީޝެކް ވަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ސާރާގެ އަތުން 5 ކްރޯޑް ރުޕީސް ނަގައި ދޭން އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ކޯޓުން ބޭރުގައި ދެ ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ސާރާ އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ސައިފް އަލީ ހާން ވެސް ނިންމީ މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ދެ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އެއްފަހަރާ ސާރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް