23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

ޓޮއިލެޓް، އެކް ޕްރޭމްކަތާ

އަކްޝޭގެ ޓޮއިލެޓްވެސް ޗައިނާއަށް

  • މި ފިލްމު ޗައިނާގައި މިއަދު އަޅުވާނެ
  • ޗައިނާގެ 4،300 ސްކްރީނެއްގައި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 01:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ޓޮއިލެޓް، އެކް ޕްރޭމްކަތާގެ ޕޯސްޓަރ -- ގޫގުލް

އަކްޝޭގެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ހިންދީ ފިލްމު ޓޮއިލެޓް އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ ޗައިނާގައި އަޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޗައިނާގައި ޓޮއިލެޓް އަޅުވަން ނިންމާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގައެވެ.

ޗައިނާގެ ފިލްމީ މާކެޓަކީ އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ކާމިޔާބު މާކެޓަކަށް ވާއިރު ޓޮއިލެޓް ޗައިނާގެ 4،300 ސްކްރީނެއްގައި އަޅުވާނެއެވެ. މިއީ މުޅި އިންޑިއާގައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރި ސްކްރީންތަކަށްވުރެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ބޮޑު އަދަދެކެވެ. މި ފިލްމު ވަނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްގައި ބޭއްވި ބެއިޖިން ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައިވެސް ދައްކާލާފައެވެ.

މި ފިލްމާ ބެހޭގޮތުން އަކްޝޭ ބުނީ ޗައިނާގެ 4،300 ސްކްރީނެއްގައި މިމަހުގެ 8 ގައި އަޅުވާނެކަމަށެވެ.

ޝްރީ ނަރަޔަން ސިންގު ޑައިރެކްޓް ކޮށް މިފިލްމް ކޯޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ނީރާޖް ޕާންޑޭއެވެ. މި ފިލްމުގެ ލީޑުރޯލުން ފެނިގެންދަނީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ބޫމީ ޕެޑްނެކާއެވެ. މިއީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ބޫމީ ޕެޑްނެކާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ ފަގީރު ހިސާބުތަކުގައި ފާޚާނާތައް ހެދުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް