16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ޓޮއިލެޓް، އެކް ޕްރޭމްކަތާ

އަކްޝޭގެ ޓޮއިލެޓްވެސް ޗައިނާއަށް

  • މި ފިލްމު ޗައިނާގައި މިއަދު އަޅުވާނެ
  • ޗައިނާގެ 4،300 ސްކްރީނެއްގައި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 01:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ޓޮއިލެޓް، އެކް ޕްރޭމްކަތާގެ ޕޯސްޓަރ -- ގޫގުލް

އަކްޝޭގެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ހިންދީ ފިލްމު ޓޮއިލެޓް އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ ޗައިނާގައި އަޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޗައިނާގައި ޓޮއިލެޓް އަޅުވަން ނިންމާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގައެވެ.

ޗައިނާގެ ފިލްމީ މާކެޓަކީ އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ކާމިޔާބު މާކެޓަކަށް ވާއިރު ޓޮއިލެޓް ޗައިނާގެ 4،300 ސްކްރީނެއްގައި އަޅުވާނެއެވެ. މިއީ މުޅި އިންޑިއާގައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރި ސްކްރީންތަކަށްވުރެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ބޮޑު އަދަދެކެވެ. މި ފިލްމު ވަނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްގައި ބޭއްވި ބެއިޖިން ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައިވެސް ދައްކާލާފައެވެ.

މި ފިލްމާ ބެހޭގޮތުން އަކްޝޭ ބުނީ ޗައިނާގެ 4،300 ސްކްރީނެއްގައި މިމަހުގެ 8 ގައި އަޅުވާނެކަމަށެވެ.

ޝްރީ ނަރަޔަން ސިންގު ޑައިރެކްޓް ކޮށް މިފިލްމް ކޯޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ނީރާޖް ޕާންޑޭއެވެ. މި ފިލްމުގެ ލީޑުރޯލުން ފެނިގެންދަނީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ބޫމީ ޕެޑްނެކާއެވެ. މިއީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ބޫމީ ޕެޑްނެކާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ ފަގީރު ހިސާބުތަކުގައި ފާޚާނާތައް ހެދުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް