22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޓޮއިލެޓް، އެކް ޕްރޭމްކަތާ

އަކްޝޭގެ ޓޮއިލެޓްވެސް ޗައިނާއަށް

  • މި ފިލްމު ޗައިނާގައި މިއަދު އަޅުވާނެ
  • ޗައިނާގެ 4،300 ސްކްރީނެއްގައި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 01:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ޓޮއިލެޓް، އެކް ޕްރޭމްކަތާގެ ޕޯސްޓަރ -- ގޫގުލް

އަކްޝޭގެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ހިންދީ ފިލްމު ޓޮއިލެޓް އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ ޗައިނާގައި އަޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޗައިނާގައި ޓޮއިލެޓް އަޅުވަން ނިންމާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގައެވެ.

ޗައިނާގެ ފިލްމީ މާކެޓަކީ އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ކާމިޔާބު މާކެޓަކަށް ވާއިރު ޓޮއިލެޓް ޗައިނާގެ 4،300 ސްކްރީނެއްގައި އަޅުވާނެއެވެ. މިއީ މުޅި އިންޑިއާގައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރި ސްކްރީންތަކަށްވުރެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ބޮޑު އަދަދެކެވެ. މި ފިލްމު ވަނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްގައި ބޭއްވި ބެއިޖިން ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައިވެސް ދައްކާލާފައެވެ.

މި ފިލްމާ ބެހޭގޮތުން އަކްޝޭ ބުނީ ޗައިނާގެ 4،300 ސްކްރީނެއްގައި މިމަހުގެ 8 ގައި އަޅުވާނެކަމަށެވެ.

ޝްރީ ނަރަޔަން ސިންގު ޑައިރެކްޓް ކޮށް މިފިލްމް ކޯޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ނީރާޖް ޕާންޑޭއެވެ. މި ފިލްމުގެ ލީޑުރޯލުން ފެނިގެންދަނީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ބޫމީ ޕެޑްނެކާއެވެ. މިއީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ބޫމީ ޕެޑްނެކާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ ފަގީރު ހިސާބުތަކުގައި ފާޚާނާތައް ހެދުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް