20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ޓޮއިލެޓް، އެކް ޕްރޭމްކަތާ

އަކްޝޭގެ ޓޮއިލެޓްވެސް ޗައިނާއަށް

  • މި ފިލްމު ޗައިނާގައި މިއަދު އަޅުވާނެ
  • ޗައިނާގެ 4،300 ސްކްރީނެއްގައި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 01:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ޓޮއިލެޓް، އެކް ޕްރޭމްކަތާގެ ޕޯސްޓަރ -- ގޫގުލް

އަކްޝޭގެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ހިންދީ ފިލްމު ޓޮއިލެޓް އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ ޗައިނާގައި އަޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޗައިނާގައި ޓޮއިލެޓް އަޅުވަން ނިންމާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގައެވެ.

ޗައިނާގެ ފިލްމީ މާކެޓަކީ އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ކާމިޔާބު މާކެޓަކަށް ވާއިރު ޓޮއިލެޓް ޗައިނާގެ 4،300 ސްކްރީނެއްގައި އަޅުވާނެއެވެ. މިއީ މުޅި އިންޑިއާގައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރި ސްކްރީންތަކަށްވުރެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ބޮޑު އަދަދެކެވެ. މި ފިލްމު ވަނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްގައި ބޭއްވި ބެއިޖިން ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައިވެސް ދައްކާލާފައެވެ.

މި ފިލްމާ ބެހޭގޮތުން އަކްޝޭ ބުނީ ޗައިނާގެ 4،300 ސްކްރީނެއްގައި މިމަހުގެ 8 ގައި އަޅުވާނެކަމަށެވެ.

ޝްރީ ނަރަޔަން ސިންގު ޑައިރެކްޓް ކޮށް މިފިލްމް ކޯޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ނީރާޖް ޕާންޑޭއެވެ. މި ފިލްމުގެ ލީޑުރޯލުން ފެނިގެންދަނީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ބޫމީ ޕެޑްނެކާއެވެ. މިއީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ބޫމީ ޕެޑްނެކާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ ފަގީރު ހިސާބުތަކުގައި ފާޚާނާތައް ހެދުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް