14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16

ކޭޓް ސްޕޭޑް

ފެޝަން ޑިޒައިނަރ ކޭޓް ސްޕޭޑް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  • އޭނާ މަރުވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 01:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް


ކޭޓް ސްޕޭޑް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރ ކޭޓް ސްޕޭޑް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ކޭޓްގެ މަރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ އަމިއްލައަށްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވުމުގެ ކުރިން ލިޔެފައިވާ ނޯޓު ކޮޅެއް ކައިރީގައި އޮތްކަމަށާއި އެކަންތައްތައް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ކޭޓް މަރުވެފައި އޮއްވާ  ފުރަތަމަ ފެނުނީ އޭނޭގެ އެޕާޓްމަންޓުގެ ތެރެއިން އެގޭގައި ގެންގުޅޭ މަސައްކަތު މީހަކަށެވެ.

ކޭޓް މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ ހެދުމާއި ބޫޓު އަދި ގަހަނާ ޑިޒައިން ކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 55 އަހަރެވެ. މަރުވިއިރު 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ދުނިޔޭގައި އެބަހުއްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް