19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ކޭޓް ސްޕޭޑް

ފެޝަން ޑިޒައިނަރ ކޭޓް ސްޕޭޑް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  • އޭނާ މަރުވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 01:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


ކޭޓް ސްޕޭޑް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރ ކޭޓް ސްޕޭޑް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ކޭޓްގެ މަރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ އަމިއްލައަށްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވުމުގެ ކުރިން ލިޔެފައިވާ ނޯޓު ކޮޅެއް ކައިރީގައި އޮތްކަމަށާއި އެކަންތައްތައް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ކޭޓް މަރުވެފައި އޮއްވާ  ފުރަތަމަ ފެނުނީ އޭނޭގެ އެޕާޓްމަންޓުގެ ތެރެއިން އެގޭގައި ގެންގުޅޭ މަސައްކަތު މީހަކަށެވެ.

ކޭޓް މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ ހެދުމާއި ބޫޓު އަދި ގަހަނާ ޑިޒައިން ކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 55 އަހަރެވެ. މަރުވިއިރު 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ދުނިޔޭގައި އެބަހުއްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް