21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ފްރެންޗް އޯޕަން

ފްރެންޗް އޯޕަން: ސެމީގެ ޖާގައެއް ނަޑާލް ކަށަވަރުކޮށްފި

  • ނަޑާލް ވަނީ ޝްވަޓްޒްމަން ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން ބަލިކޮށް ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 7 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 19:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  3. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ
  7. ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ވައްދައިދޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައި!
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ނަޑާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކްލޭ ކޯޓުގައި ކުޅޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ކަމަށްވާ ފްރެންޗް އޯޕަންގެ ސެމީ ފައިނަލުން ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ރަފައޭލް ނަޑާލް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ނަޑާލް ވަނީ 11 ވަނައަށް ސީޑުކުރެވިފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ޑިއޭގޯ ޝްވަޓްޒްމަން ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން ބަލިކޮށް ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 6-4 އިން ޝްވަޓްޒްމަން ގެންދިޔައިރު ނަޑާލް ވަނީ ފަހުން ކުޅުނު ތިން ސެޓު 6-3، 6-2 އަދި 6-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މި މެޗު ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ލަސް ވެސް ކުރެވުނެވެ.

މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ނަޑާލް ބުނީ މެދުކަނޑާލުމުން ފައިދާކުރި ކަމަށާއި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި ނަޑާލް ނުކުންނާނީ ފަސްވަނައަށް ސީޑުކުރެވިފައިވާ ހުއާން މާޓިން ޑެލްޕޮޓްރޯއާއި ދެކޮޅަށެވެ. ޑެލްޕޮޓްރޯ ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ ތިންވަނައަށް ސީޑުކުރެވިފައިވާ ކްރޮއޭޝިއާގެ މަރިން ޗިލިޗް ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 7-6 އިން ޑެލްޕޮޓްރޯ ގެންދިޔައިރު ދެވަނަ ސެޓު 7-5 އިން ގެންދިޔައީ ޗިލިޗްއެވެ. މި މެޗު ޑެލްޕޮޓްރޯ ގެންދިޔައީ ފަހުން ކުޅުނު ދެ ސެޓު 6-3 އަދި 7-5 އިން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސެމީގައި ކުޅޭނީ 7 ވަނައަށް ސީޑުކުރެވިފައިވާ އޮސްޓްރިއާގެ ޑޮމިނިކް ތިއެމް އަދި އިޓަލީގެ މާކޯ ސެޗިނާޓޯއެވެ.  

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ނަޑާލް ނުކުންނާނީ 11 ވަނަ ފަހަރަށް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް