23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ފްރެންޗް އޯޕަން

ފްރެންޗް އޯޕަން: ސެމީގެ ޖާގައެއް ނަޑާލް ކަށަވަރުކޮށްފި

  • ނަޑާލް ވަނީ ޝްވަޓްޒްމަން ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން ބަލިކޮށް ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 7 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 19:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  5. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  6. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު


ނަޑާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކްލޭ ކޯޓުގައި ކުޅޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ކަމަށްވާ ފްރެންޗް އޯޕަންގެ ސެމީ ފައިނަލުން ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ރަފައޭލް ނަޑާލް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ނަޑާލް ވަނީ 11 ވަނައަށް ސީޑުކުރެވިފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ޑިއޭގޯ ޝްވަޓްޒްމަން ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން ބަލިކޮށް ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 6-4 އިން ޝްވަޓްޒްމަން ގެންދިޔައިރު ނަޑާލް ވަނީ ފަހުން ކުޅުނު ތިން ސެޓު 6-3، 6-2 އަދި 6-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މި މެޗު ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ލަސް ވެސް ކުރެވުނެވެ.

މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ނަޑާލް ބުނީ މެދުކަނޑާލުމުން ފައިދާކުރި ކަމަށާއި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި ނަޑާލް ނުކުންނާނީ ފަސްވަނައަށް ސީޑުކުރެވިފައިވާ ހުއާން މާޓިން ޑެލްޕޮޓްރޯއާއި ދެކޮޅަށެވެ. ޑެލްޕޮޓްރޯ ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ ތިންވަނައަށް ސީޑުކުރެވިފައިވާ ކްރޮއޭޝިއާގެ މަރިން ޗިލިޗް ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 7-6 އިން ޑެލްޕޮޓްރޯ ގެންދިޔައިރު ދެވަނަ ސެޓު 7-5 އިން ގެންދިޔައީ ޗިލިޗްއެވެ. މި މެޗު ޑެލްޕޮޓްރޯ ގެންދިޔައީ ފަހުން ކުޅުނު ދެ ސެޓު 6-3 އަދި 7-5 އިން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސެމީގައި ކުޅޭނީ 7 ވަނައަށް ސީޑުކުރެވިފައިވާ އޮސްޓްރިއާގެ ޑޮމިނިކް ތިއެމް އަދި އިޓަލީގެ މާކޯ ސެޗިނާޓޯއެވެ.  

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ނަޑާލް ނުކުންނާނީ 11 ވަނަ ފަހަރަށް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް