26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ލޯކަލް މާރުކޭޓު

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތޮރާ ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

  • އާންމުކޮށް ރޯދަ މަހު މީހުން ތޮރާ ހޯދަނީ މަސްހުނި ހެދުމަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 7 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 16:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  5. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު


ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތޮރާ ލިބުން ދަތިވެއްޖެ -- ގޫގުލް

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތޮރާ ލިބުން ދަތިވެއްޖެއެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ތޮރާ ލިބޭ މިންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އާންމުން ވަރަށް ގިނައިން ޝަކުވާކުރާ ކަމަށާއި ރަށްރަށުގައި ތޮރާ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށްވުމުން ތޮރާ ލިބޭ މިންވަރު ދަށްވީ ކަމަށެވެ.

އާންމުކޮށް ރިހަ ކެއްކުމަށާއި ކިރުގަރުދިޔަ ކެއްކުމުގެ އިތުރުން މަސްހުނި ހެދުމަށް ތޮރާ ބޭނުންކުރެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ރޯދަ ވީއްލާގަދީގައި ތޮރާ މަސްހުނި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދެއެވެ. 

ރޯދަ މަސް ފެށުނުއިރު ކަރާ ކިލޯއެއް 30ރ. އަށް ވިއްކި ނަމަވެސް މިހާރު ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 40ރ. ގައެވެ.

ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބުން މާރުކޭޓުގައި ދަށްވެފައިވާއިރު ކޮޕީ ފަތާއި ލެޓިއުސް ލިބުމަށް ވެސް ދަތިވާ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުންޏެވެ.

އާންމުން އެންމެ ގިނައިން ގަންނަނީ ފަނި ގިރާ އެއްޗެހީގެ އިތުރުން މިރުހެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް 120ރ. އަށް ދަށްވެފައިވާއިރު ފަޅޯ ކިލޯއެއް އުޅެނީ 35ރ. އަށެވެ. އަދި އަންނާރު 85ރ. އަށް ވިއްކަން ހުރިއިރު ކިއުކަންބާ ލިބެން ހުރީ 25ރ. އަށް ކިލޯއެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަރާގެ އިތުރުން ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް