16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

އަނުޝްކާ އާއި ވިރާޓް އެކުގައި ޖިމްގައި!

  • ކާޑިއޯ އެކްސަސައިޒް ކުރަމުންދާ ވީޑިއޯއެއް
  • އޭނާއަށް ވުރެ ގިނައިރު އަނުޝްކާއަށް ކާޑިއޯ ހެދޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 12:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ވިރާޓް ކޯލީ އާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ -- ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާޓް ކޯލީ ޖިމްގައި ކާޑިއޯ އެކްސަސައިޒް ކުރަމުންދާ ވީޑިއޯއެއް ވިރާޓް ޝެއާ ކޮށްފިއެވެ.

މި ވީޑިއޯގައި ވިރާޓް ވަނީ އަނުޝްކާ ދައްކާލުމަށް ފަހު އޭނާއާއި އެކު ޖިމްގައި ވަނީ ކާކުތޯ އަހާފައެވެ. އަދި ޖިމްގައި ދެމީހުންއެކުގައި  ކަސްރަތު ކުރުމުގައި މަޖާ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ކުޑަކޮށް މަޖާވެލަފައި ހުރެ ވިރާޓް ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް ވުރެ ގިނައިރު އަނުޝްކާއަށް ކާޑިއޯ ހެދޭ ކަމަށާއި ކުޅަދާނަ ކަމަށެވެ.

 ވީޑިއޯގައި އަނުޝްކާ ފެނިގެންދަނީ ފަރުވާތެރި ކަމާއި އެކު ހުއްޓާނުލާ ކާޑިއޯ އެކްސަސައިޒް ކުރަމުންދާ މަންޒަރެވެ. .ނަމަވެސް ވިރާޓް ވީޑިއޯ ކުރަމުން ދިއުމުން ހިނި އައިސް " ވަޓް ރަބިޝް" އޭ ބުނެފައިވެއެވެ.

ވިރާޓް އާއި އަނުޝްކާ ކައިވެނި ކުރި ފަހުން އެދެމީހުންގެ ދަނީ އެކުގައި ފޮޓޯތައް ޕޯސްޓް ކުރަމުން ނެވެ. ނަމަވެސް ވީޑިއޯ ޕޯސް ކުރަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

މިދެމީހުން ކައިވެނީގެ ސިއްރު ހަފްލާ ބާއްވަފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އިޓަލީގައެވެ.

އެއަށް ފަހު އިންޑިއާގެ ދިއްލީ އަދި މުމްބާއީގައި ވަނީ އެމީހުންގެ އާއިލާއަށާއި ރައްޓެހިންނާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުންނަށް ހަފްލާއެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ހަފްލާގައި އިނޑިއާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓްރ ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.

އަނުޝްކާ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ވަރުން ދަވަން އާއި އެކު "ސުއި ދާގަ" އަދި ޝާހުރުކްޚާން އާއި އެކު "ޒީރޯ" ގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް