16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ އަގުތައް

ކަރާގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް އުފުލިއްޖެ

  • ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ވަނީ 40 ރުފިޔާ އަށް އުފުލިފައި
  • ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަރާ އާއި ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 6 ޖޫން 2018 | ބުދަ 15:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  7. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  8. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން


ތޮއްޑޫ ކަރާ -- ސަން އޮންލައިން

ބާޒާރުގައި ކަރާގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް އުފުލިއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ވަނީ 40 ރުފިޔާ އަށް އުފުލިފައެވެ.

ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ކަރާގެ އަގު އުފުލުނީ ކަރާ ލިބުން ދަތިވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި ރަށްރަށުން ކަރާ ލިބުން މަދުވުމުން ކަރާ ސަޕްލައި ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ކަރާ އަގު ބޮޑުކޮށް ވިއްކާ ކަމަށެވެ.

"ތޮއްޑޫން އެކަނި ކަރާ މި އަންނަނީ. އެހެންވީމަ އަގު ބޮޑު ވެސް ވާނެތާ ދޯ؟" މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކުން ބުންޏެވެ.

މާރުކޭޓުގެ ބައެއް ގޮޅިތަކުން 38-35 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގަކަށް ކަރާ ވިއްކަން ހުރުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކުން ބުނީ އަގުގެ ތަފާތު އުޅެނީ އަންގާރަ ދުވަހު ނުވިކި ބައެއް ކަރާ ހުރުމުން އެ ދުވަހު ހުރި އަގުގައި ކަރާ ވިއްކަން ހުރުމުން ކަމަށެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ދަނޑިއަލުވި ކިލޯއެއް 35ރ. އަށް ވިއްކަން ހުރިއިރު އެވަކާޑޯ ލިބެން ހުރީ 65ރ އަށް ކިލޯއެކެވެ. އަދި ލެޓިއުސް 150ރ އަށް ކިލޯ ލިބެން ހުރިއިރު ކޮޕީ ފަތް ވިއްކަން ހުރީ 7ރ އަށް ފަތެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަޅޯ ކިލޯއެއް 30ރ އަށް ވިއްކަން ހުރިއިރު އަންނާރު ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 85ރ އަށެވެ.   

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަރާ އާއި ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް