13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 04 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16

ބޮލީވުޑް

ރާނީގެ ހިޗްކީ ޝަންހާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޕްރިމިއަރ ކުރަނީ

  • މިއީ ބޮޑު ފަހުރެއް ކަމަށް
  • މުޅި ޓީމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 6 ޖޫން 2018 | ބުދަ 09:46 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  7. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ރާނީ މުކަރުޖީ -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ރާނީ މުކަރްޖީގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމް "ހިޗްކީ" ޝަންހާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް (އެސްއައިއެފްއެފް) ގައި ޕްރިމިއަރ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ޝަންހާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި "ދަ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް ވީކް" ގެ ދަށުން މި ފިލްމް ދައްކަން ހިމެނުމާއި ގުޅިގެން ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ސިދާތު ޕީ މަލްއުތުރާ ބުނެފައި ވަނީ މިއީ ބޮޑު ފަހުރެއް ކަމަށާއި މި ފިލްމް ހިމަނާފައި ވުމުން އެކަމަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފެސްޓިވަލްގައި ފިލްމް ޕްރެޒެންޓްކޮށް ދޭން ލިބުމަކީ "ހިޗްކީ"ގެ މުޅި ޓީމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

މާރޗް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމުގައި ރާނީ ފެނިގެންދަނީ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެތަކެއް އުނދަގޫތަކެއް ކަޑައްތުކޮށް އޭނާ ބޭނުންވާ ކާމިޔާބު ހޯދާ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނެއްގެ ރޯލުންނެވެ. ފިލްމުގައި ރާނީގެ އިތުރުން ހަރަކާތްތެރިވާނީ ސުޕްރިއާ ޕިލްގްއުންކަރް، އާސިފް ބަސްރާ، ކުނާލް ޝިންޑޭ އަދި ޝިވްކުމާރު ސުބްރަމާނިއަމްއެވެ.

"ހިޗްކީ" އަކީ ރާނީގެ ފިރިމީހާ އަދި މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަދިތިޔާ ޗޯޕްޅާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ޔަޝް ރާޖް ފިލްމްސް އިން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމަކީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ރާނީ އެނބުރި އައި ފިލްމެވެ.

މި ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 25 އާހަމައަށެވެ. މި ފެސްޓިވަލްގައި ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް