13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

އާލިއާ އަށް ކޮންމެ ކަމަކާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށްލެވޭ މީހަކީ ކާކު؟

  • ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި މަޖާ ކަން ގެނުވައިދޭ ފަރާތަކީ ކަރަން
  • ތާޒާކަން ލިބި އިތުރަށް ކުރިއަށް ދެވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 6 ޖޫން 2018 | ބުދަ 09:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  4. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  5. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  6. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


އާލިއާ ބަޓް -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް އާލިއާ ބަޓަށް ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅިގެން ވެސް ވާހަކަދައްކައި މަޝްވަރާ ކޮށްލެވޭ މީހަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

އާލިއާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި ޕްރޮޕެޝަނަލް ލައިފް އަދި ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ހާލަތްތަކުގައާއި ކަންކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް އެމީހަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އޭނާގެ ފަރާތުން ހިތްހަމަޖެހުމާއި މަޖާކަން ގެނުވައިދޭ ފަރާތަކީ ކަރަން ކަމަށެވެ.

ކަރަންއާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އޭނާއަށް ތާޒާކަން ލިބި އިތުރަށް ކުރިއަށް ދެވޭ ކަމަށް އާލިޔާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާލިޔާ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނެރެދީފައި ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އިންނެވެ.

އާލިޔާގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ރާޒީ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ވެސް ކަރަން ޖޯހަރެވެ. މިދިޔަ މޭމަހު ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިހާރު ވަނީ 120 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް އަރާފައެވެ.

ރާޒީގައި އާލިއާ ދައްކުވައިދޭ އެކްޓިންއަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންގޮސްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް