23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

އާލިއާ އަށް ކޮންމެ ކަމަކާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށްލެވޭ މީހަކީ ކާކު؟

  • ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި މަޖާ ކަން ގެނުވައިދޭ ފަރާތަކީ ކަރަން
  • ތާޒާކަން ލިބި އިތުރަށް ކުރިއަށް ދެވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 6 ޖޫން 2018 | ބުދަ 09:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އާލިއާ ބަޓް -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް އާލިއާ ބަޓަށް ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅިގެން ވެސް ވާހަކަދައްކައި މަޝްވަރާ ކޮށްލެވޭ މީހަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

އާލިއާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި ޕްރޮޕެޝަނަލް ލައިފް އަދި ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ހާލަތްތަކުގައާއި ކަންކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް އެމީހަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އޭނާގެ ފަރާތުން ހިތްހަމަޖެހުމާއި މަޖާކަން ގެނުވައިދޭ ފަރާތަކީ ކަރަން ކަމަށެވެ.

ކަރަންއާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އޭނާއަށް ތާޒާކަން ލިބި އިތުރަށް ކުރިއަށް ދެވޭ ކަމަށް އާލިޔާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާލިޔާ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނެރެދީފައި ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އިންނެވެ.

އާލިޔާގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ރާޒީ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ވެސް ކަރަން ޖޯހަރެވެ. މިދިޔަ މޭމަހު ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިހާރު ވަނީ 120 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް އަރާފައެވެ.

ރާޒީގައި އާލިއާ ދައްކުވައިދޭ އެކްޓިންއަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންގޮސްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް