21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

އައްޑޫ އެއާޕޯޓް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފްލައިޓްތަކާއި ގުޅިފައިވަނީ ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަން: އިބްތިޝާމާ

  • އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަލައިންނާއި މެދު އިރުމަތީގެ އެއަރލައިންއަކާ މަޝްވަރާތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:05 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސައީދު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފްލައިޓްތަކާ ގުޅިފައިވަނީ ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކަމަށް އެއަރޕޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީގެ ވިޔަފާރި ރިޕޯޓަށްދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިބްތިޝާމާ ވިދާޅުވީ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އިތުރު ފްލައިޓްތައް ބާއްވަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޮޑެތި އެއަރލައިންތަކާއި ވާހަކަދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަލައިންނާއި މެދު އިރުމަތީގެ އެއަރލައިންއަކާ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި ވާހަކަ ދެކެވެމުން އަންނައިރު ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުން މިހާރު ވެސް ލިބެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 3،000 ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ކަމަށާއި އެގޮތުން ދޫގަސް އަލުން ހުޅުވި ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ވެސް ބެޑް ސެޕޭސިޓީ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އިބްތިޝާމާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ގްލޯބަލް ޓްރެންޑްސްއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރީޓެއިލްއަކީ އެއަޕޯޓްގެ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއރަޕޯޓް ސިޓީއެއްގެ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރިމަގު އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވަޒީފާގެ ވަރަށް ގިނަ ފުރުޞަރުތުތަކެއް އައްޑޫ އެއަރޕޯޓުން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް