21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

އައްޑޫ އެއާޕޯޓް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފްލައިޓްތަކާއި ގުޅިފައިވަނީ ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަން: އިބްތިޝާމާ

  • އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަލައިންނާއި މެދު އިރުމަތީގެ އެއަރލައިންއަކާ މަޝްވަރާތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ތޮއްޑޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅި މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސައީދު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފްލައިޓްތަކާ ގުޅިފައިވަނީ ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކަމަށް އެއަރޕޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީގެ ވިޔަފާރި ރިޕޯޓަށްދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިބްތިޝާމާ ވިދާޅުވީ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އިތުރު ފްލައިޓްތައް ބާއްވަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޮޑެތި އެއަރލައިންތަކާއި ވާހަކަދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަލައިންނާއި މެދު އިރުމަތީގެ އެއަރލައިންއަކާ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި ވާހަކަ ދެކެވެމުން އަންނައިރު ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުން މިހާރު ވެސް ލިބެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 3،000 ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ކަމަށާއި އެގޮތުން ދޫގަސް އަލުން ހުޅުވި ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ވެސް ބެޑް ސެޕޭސިޓީ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އިބްތިޝާމާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ގްލޯބަލް ޓްރެންޑްސްއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރީޓެއިލްއަކީ އެއަޕޯޓްގެ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއރަޕޯޓް ސިޓީއެއްގެ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރިމަގު އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވަޒީފާގެ ވަރަށް ގިނަ ފުރުޞަރުތުތަކެއް އައްޑޫ އެއަރޕޯޓުން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް