20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޕިރަމިޑް ޕްރޮމޯޝަން

ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕިރަމިޑުން އައު ދެ ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗުކޮށްފި

  • ޕިރަމިޑުން ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ މާރިއޯ ބްރޭންޑްގެ ކޭކް ރަސްކް އާއި އެ ބްރޭންޑްގެ އިންސްޓަންޓް ނޫޑުލްސް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 19:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ޕިރަމިޑުން އައު ދެ ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕިރަމިޑުން މާރިއޯ ބްރޭންޑްގެ ކޭކް ރަސްކް އާއި އެ ބްރޭންޑްގެ އިންސްޓަންޓް ނޫޑުލްސް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

މާރިއޯ ނޫޑުލްސްގެ ދެ ފްލޭވަރއެއް ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. އެއީ ޗިކަން ފްލޭވަރ އާއި ވެޖިޓަބަލް ފްލޭވަރއެވެ.

ޕިރަމިޑްގެ މާރކެޓިންގ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ސޮބާހު ވިދާޅުވީ 300 ގްރާމްގެ 12 ޕެކެޓްގެ ކޭކް ރަސްކް 300 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި 70 ގްރާމްގެ ނޫޑުލްސް 60 ޕެކެޓް (ކޭހެއް) 167 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަޒާރުގައި ވިއްކަން ހުރި އެހެން ނޫޑުލްސްއާ އަޅާބަލާއިރު މި ނޫޑުލްސް ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ސޮބާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޭކް ރަސްކް އަކީ ޓްރާންސްފެޓް ފްރީ ޕްރޮޑަކްޓަކަށް ވަރަށް ސިއްހަތަށްވެސް ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށް ޕިރަމިޑުން ބުނެއެވެ.

މާރިއޯ ނޫޑުލްސް އަކީ އިންޑިއާގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް