16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ޕިރަމިޑް ޕްރޮމޯޝަން

ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕިރަމިޑުން އައު ދެ ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗުކޮށްފި

  • ޕިރަމިޑުން ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ މާރިއޯ ބްރޭންޑްގެ ކޭކް ރަސްކް އާއި އެ ބްރޭންޑްގެ އިންސްޓަންޓް ނޫޑުލްސް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 19:48 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ޕިރަމިޑުން އައު ދެ ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕިރަމިޑުން މާރިއޯ ބްރޭންޑްގެ ކޭކް ރަސްކް އާއި އެ ބްރޭންޑްގެ އިންސްޓަންޓް ނޫޑުލްސް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

މާރިއޯ ނޫޑުލްސްގެ ދެ ފްލޭވަރއެއް ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. އެއީ ޗިކަން ފްލޭވަރ އާއި ވެޖިޓަބަލް ފްލޭވަރއެވެ.

ޕިރަމިޑްގެ މާރކެޓިންގ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ސޮބާހު ވިދާޅުވީ 300 ގްރާމްގެ 12 ޕެކެޓްގެ ކޭކް ރަސްކް 300 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި 70 ގްރާމްގެ ނޫޑުލްސް 60 ޕެކެޓް (ކޭހެއް) 167 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަޒާރުގައި ވިއްކަން ހުރި އެހެން ނޫޑުލްސްއާ އަޅާބަލާއިރު މި ނޫޑުލްސް ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ސޮބާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޭކް ރަސްކް އަކީ ޓްރާންސްފެޓް ފްރީ ޕްރޮޑަކްޓަކަށް ވަރަށް ސިއްހަތަށްވެސް ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށް ޕިރަމިޑުން ބުނެއެވެ.

މާރިއޯ ނޫޑުލްސް އަކީ އިންޑިއާގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް