13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ޕިރަމިޑް ޕްރޮމޯޝަން

ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕިރަމިޑުން އައު ދެ ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗުކޮށްފި

  • ޕިރަމިޑުން ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ މާރިއޯ ބްރޭންޑްގެ ކޭކް ރަސްކް އާއި އެ ބްރޭންޑްގެ އިންސްޓަންޓް ނޫޑުލްސް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 19:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ޕިރަމިޑުން އައު ދެ ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕިރަމިޑުން މާރިއޯ ބްރޭންޑްގެ ކޭކް ރަސްކް އާއި އެ ބްރޭންޑްގެ އިންސްޓަންޓް ނޫޑުލްސް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

މާރިއޯ ނޫޑުލްސްގެ ދެ ފްލޭވަރއެއް ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. އެއީ ޗިކަން ފްލޭވަރ އާއި ވެޖިޓަބަލް ފްލޭވަރއެވެ.

ޕިރަމިޑްގެ މާރކެޓިންގ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ސޮބާހު ވިދާޅުވީ 300 ގްރާމްގެ 12 ޕެކެޓްގެ ކޭކް ރަސްކް 300 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި 70 ގްރާމްގެ ނޫޑުލްސް 60 ޕެކެޓް (ކޭހެއް) 167 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަޒާރުގައި ވިއްކަން ހުރި އެހެން ނޫޑުލްސްއާ އަޅާބަލާއިރު މި ނޫޑުލްސް ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ސޮބާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޭކް ރަސްކް އަކީ ޓްރާންސްފެޓް ފްރީ ޕްރޮޑަކްޓަކަށް ވަރަށް ސިއްހަތަށްވެސް ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށް ޕިރަމިޑުން ބުނެއެވެ.

މާރިއޯ ނޫޑުލްސް އަކީ އިންޑިއާގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް