19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން

2023ގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް މެޑަން ފާތުން ކަހަލަ އަނބިކަނބަލެއް ބޭނުންވާނެ: ނިހާނު

 • މެޑަމް ފާތުން ކަހަލަ އަނބިކަނބަލަކު ހުރުން އެއީ ޝަރުތެއް
 • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވެސް ބުނަމުންދަނީ 2018ގަ އިންތިހާބު ކުރާނީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް
 • 2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ އެއްބުރުން
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 15:47 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
 3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
 4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
 5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
 6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
 7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
 8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ރައީސް ޔާމީން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

ދެހާސް ތޭވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ނުވަތަ 2023 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުން، އެއީ ފިރިހެން ބޭފުޅެއް ނަމަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ދީދީ ފަދަ އަނބިކަނބަލަކު ހުންނެވުމަކީ ޝަރުތެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނު ހުސައިންމަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ނިހާނު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ނިހާނު ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަހަރެއް ކަމަށާއި ދިއިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ނިހާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ނިހާނު ވިދާޅުވީ 2018 ގެ އިންތިޚާބު ރައީސް ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އެއްބުރުން ކަމަށެވެ.

 

"2023ގެ ފަހުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ޝަރުތެއް ދަންނަވާލާނަން... 2023ގަ ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓަކު، އެއީ ފިރިހެން ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ މެޑަމް ފާތުން ފަދަ އަނބިކަނބަލަކު ގެންގުޅުއްވަން ހަނދުމަފުޅު ކުރައްވައްޗޭ، އެއީ ޝަރުތެކޭ ދަންނަވާލަން،" އެޖަލްސާގައި ވަރަށް ކުރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިހާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް