13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް ޔާމީނަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުން ލާޒިމް: އަދުރޭ

  • ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ނުހިނގާ ހަމަ އެންމެ ރަށެެއްވެސް ނެތް
  • މެޑަމް ފާތުން ވަރުގެ ހިތްވަރުގަދަ ފަސްޓްލޭޑީއެއް އަދި ނާދޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 14:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ރައީސް ޔާމީންގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

އަބްދުއްރަހީމް އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

 

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭންޖެހެނީ ކޮންމެހެން ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރަށް ވުމުން ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވުމުން ނޫން ކަމަށާއި މިވޭތުވެދިޔަ ކުރު ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަދި ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

 

އަބްދުރަޙީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ 2013 ވަނަ އަހަރު ކަމަށާއި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ރާއްޖެ އޮތީ އޮންނަންޖެހޭ ހާލަތަށް ވުރެ ދަށު ދަރަޖައެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ތިން އަހަރު މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގައި ތަރައްގީ ގެންނަމުންދާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ނުވަތަ ދެ މަޝްރޫއު ނުހިންގާ ހަމަ އެންމެ ރަށެއް ވެސް ނުހުންނާނެ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވީ އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމްދީދީ ކަމަށާއި އެކަމަނާއަކީ ރާއްޖޭގެ ފަސްޓް ލޭޑީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހީވާގި އަދި ކާމިޔާބު ފަސްޓް ލޭޑީ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް