17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

އެމެރިކާގައި ކޭކެއް އަޅަން ދެކޮޅު ހެދި މީހާގެ ދިފާއުގައި އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު!

 • ކޮލޮރާޑޯ ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ ކޭކު އަޅައިދޭ މީހާއާ ދެކޮޅަށް
 • ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ކޮލޮރާޑޯ ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފައި
 • ދީނީ އަގީދާއާ އެއްގޮތަށް އުޅެވޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 03:34 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
 6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
 7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
 8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ކޭކް އެޅުމަށް ދެކޮޅު ހެދި ޖެކް ފިލިޕް: ކައިވެނީގެ ކޭކެއް އަޅަނީ -- ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ކޮލޮރާޑޯގައި އެއްޖިންސުގެ ބައިވެރިންނަށް ކައިވެނީގެ ކޭކެއް އަޅައިދިނުމަށް ދެކޮޅު ހެދި މީހާގެ އަމަލުތައް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިފާއު ކޮށްފިއެވެ.

ކައިވެނި ޕާޓީއަށް ކޭކެއް އަޅައިނުދިނުމާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ މައްސަލަ ބެލި، ކޮލޮރާޑޯ ސްޓޭޓް ކޯޓުން ވަނީ ޖެކް ފިލިޕްއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމާފައެވެ. އެ ކޯޓުން ބުނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ހިނގި މި ހާދިސާއަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކޭކު އަޅަން ދެކޮޅު ހެދި ފިލިޕް މީހުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ފިލިޕް ގާނޫނާ ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ކޮލޮރާޑޯ ސްޓޭޓް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ފިލިޕްގެ ހައްގުތަށް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. މިކަން ވަނީ 7-2 ގެ ފަޑިޔާރުންގެ ވޯޓަކުން ފާސްވެފައެވެ.

ނަސާރާ ދީނުގެ މީހާ ބުނީ ކޭކު އަޅައިދޭން ދެކޮޅު ހެދީ އޭނާގެ އަގީދާއާ ދެކޮޅު ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

އެއްޖިންސުގެ ބައިވެރިންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އެއްޖިންސުންގެ ބައިވެރިންނަށް ތަފާތުކޮށް މީހުން އަމަލު ކުރަން ފެށުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ފިލިޕްސްގެ މައްސަލައަށް އަމާޒު ކޮށްފައި ކަމަށް ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ.

އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން އެއްޖިންސުގެ ބައިވެރިންނަށް ޚިދުމަށް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހެދޭނެ ވާހަކައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ބުނެފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެ ގައުމުގެ ނޫސް އިދާރާތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހޯމަ ދުވަހު މި އަމުރު ނެރުނުއިރު، މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް