25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ކިއުބާ އެމެރިކަގެ ގުޅުން

ކިއުބާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާއާ ނުލައި އެމެރިކާގައި ތިބެވޭ ތިބުން ނިމުމަކަށް

  • ކިއުބާގެ ސަރުކާރުންވަނީ އެ ނިންމުމަށް ތައުރީފްކޮށްފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 14:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ކިއުބާ އާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން އިއާދަ ކުރެއްވީ ރައީސް އޮބާމާ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ވިސާއާ ނުލައި ކިއުބާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ނިމުމަކަށް ގެންނަވައިފިއެވެ.

 

މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން އޮންނަ އުސޫލަކީ އެމެރިކާގެ ފަސްގަނޑަށް އެތެރެވާ ކިއުބާގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް އަހަރެއް ވުމުން އެމީހުންނަކީ ދާއިމީކޮށް އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމުގައި ބެލުމެވެ. އަދި އެފަދަ މީހަކު އަނބުރާ ކިއުބާ އަށް ނޭރޭ ގޮތަށް މީގެ ކުރިން ކިއުބާ އިން އޮތީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

 

ނަމަވެސް އެމެރިކާ އިން މި ގެނައި އިސްލާހާ އެކު ކިއުބާއިން ވެސް ވަނީ އަނބުރާ ކިއުބާއަށް ދާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެމެރިކާއިން ޑީޕޯޓް ކުރާ ކިއުބާގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް ވަނުމަށް ހުއްދަދޭން ނިންމާފައެވެ.

 

އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ ކިއުބާގެ އެތައް ބަޔަކު ބުނަމުންދަނީ މިއީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ މެދު އޮތް ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަޅާނުލާ އޮތް ސަރުކާރަކަށް އެމެރިކާއިން ދޭ ހަދިޔާއެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ގެންދަވަނީ ކިއުބާއާ މެދު އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.


ރައީސް އޮބާމާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ކިއުބާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މަރުހަބާ ކިޔާނީ އެހެން ގައުމުތަކުން ހިޖުރަކުރާ ފަރާތްތަކޭ އެއްގޮތަށް އެގައުމުގެ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

 

ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދިން ބަޔާނެއްގައި ކިއުބާގެ ސަރުކާރުންވަނީ އެ ނިންމުމަށް ތައުރީފްކޮށް އެއީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެޅި އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް