15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ރަމަޟާން 1439

ކަނޑުމަހުގެ އަގު އިންތިހާއަށް މައްޗަށް އަރައިފި

 • ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 70ރ. އަށް
 • ކަނޑު މަސް ލިބެން ހުރީ ވަރަށް މަދުން
 • ކަނޑު މަހުގެ އަގު އުފުލުނީ ކަނޑުމަސް ލިބޭ މިންވަރު މަދުވުމުން
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 4 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 16:08 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
 5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
 7. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ދިޕިކާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި
 8. ވިޔަފާރިވެރިން އިސް ނަގައިގެން އިންތިހާބީ ރައީސަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި


މަސް މާރުކޭޓް -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރި ކަނޑު މަހުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ އެވެ.

 މާރުކޭޓުގައި މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 70ރ. އަށް ކަމަށެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ކަނޑުމަހުގެ އަގު ހުރީ ކިލޯއެއް 50ރ. އަށެވެ.

މަސްވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ މަހުގެ އަގު އުފުލިފައި ވަނީ މަސް ލިބޭ މިންވަރު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައިވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައަކަށް އެރުމުން މަހަށްދާ މަސް ދޯނިފަހަރު މަދުވާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން މަސް ލިބުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. މާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަސް ލިބެން ހުރީވެސް ވަރަށް މަދުންނެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ރިން މަހެއް ލިބެން ހުރީ 10ރ. އަށެވެ. މެކުނެއް ލިބެން ހުރީ 100ރ. އަށެވެ. ލަނޑާ ލިބެން ހުރީ 150ރ. އަށެވެ. މާރުކޭޓުގައި ވާލި ލިބެން ހުރީ 150ރ. އަށެވެ. މުށިމަސް ލިބެން ހުރީ 15ރ. އަށް މަހެކެވެ.

މަސް މާރުކޭޓުގެ އިތުރުން ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައިވެސް ލިބެން ހުރި ދިވެހި އުފެއްދުންތައްވަނީ މަދުވެފަ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުގެ ބާވަތްތަކާއި މިރުހާއި ކަރާގެ އަގު ވަނީ އުފުލިފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް