23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

މާރުކޭޓުގެ ތަކެތީގެ އަގު

ތަކެތީގެ އަގުތައް އަނެއްކާވެސް މައްޗަށް އަރައިފި

  • ކަރާ ކިލޯއެއް 35ރ. އަށް އަރައިފި
  • ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ވަނީ ބޮޑުވެފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 3 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 19:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ލޯކަލް މާރުކޭޓް -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ތަކެތީގެ އަގުތައް އަނެއްކާވެސް މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

 ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވަނީ، ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ލިބުމުގައި ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަރާ، ކުރުނބާ އަދި ފަތުގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ލިބެން ހުރި އަގުތަކަށް ބަލާ އިރު ކަރާ ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ، 30ރ. އާއި 35ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. މިރުސް އުޅެނީ 40ރ. އަށް 100 ގްރާމެވެ. ފަޅޯ ކިލޯއެއް  30ރ. ލިބެން ހުރީ އިރު އަންނާރު ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 85ރ. އަށެވެ.  ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް 280ރ. އަށް  ލިބެން ހުރި އިރު ދޮންކެޔޮ ވަކެއް އުޅުނީ، 4ރ. އަށެވެ.

ބަށި އަދި ކިއުކަންބާ ކިލޯއެއް 35ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު އަނބު ލިބެން ހުރީ 65ރ. އަށް ކިލޯ އެކެވެ. ބީޓްރޫޓް ކިލޯއެއް 45ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ކެރެޓް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 25ރ. އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ކިލޯއެއް އުޅެނީ 45ރ. އަށެވެ. ލެޑީސް ފިންގަރ ކިލޯއެއް 35ރ. އަށް ކިލޯ އެކެވެ. ފޭރު ކިލޯއެއް 30ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ބަނބުކޭލެއް ލިބެން ހުރީ 50ރ. އަށެވެ.

 މީގެ އިތުރުން މަސް މާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަހުގެ އަގުވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 50ރ. އަށެވެ. ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު އިރު ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 40ރ. އަށެވެ. މަހުގެ އަގުވެސް އުފުލިފައިވަނީ މިދުވަސްވަރު މަސްވެރިކަން ދައްވުމުން ކަމަށް މަސްވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް