19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ތޯމަސް މުލާ

ބަޔާން ދޫކޮށްލާނެ ފަދަ އިޝާރާތެއް މުލާ ދީފި

  • އޭނާ ބަޔާންއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2021 ވަނަ އަހަރު
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 3 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 17:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


ތޯމަސް މުލާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ތޯމަސް މުލާ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލާނެ ފަދަ އިޝާރާތެއް ދީފިއެވެ.

އުމުރުން 28 އަހަރުގެ މުލާ މުޅި ކެރިއަރު ވެސް ވޭތުކޮށްފައިވަނީ ބަޔާންގައެވެ. އޭނާ ބަޔާންއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ކަމަށްވާއިރު ވޭތުވެދިޔަ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުތަކުގައި އޭނާ އެހެން ޓީމަކަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ގަދަވެފައިވެއެވެ. ބަޔާންއާއެކު އޭނާ ވަނީ ހަތް ފަހަރެއްގެ މަތިން ބުންޑެސްލީގާ ކާމިޔާބުކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގެއް ވެސް އުފުލާލާފައެވެ.

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން މުލާ ބުނީ އެހެން ޓީމަކަށް ކުޅުން ވެގެންދާނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއަކަށް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ވުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބަޔާން ދޫކޮށްލުން ވެގެންދާނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ކަމަށާއި އެހެން ކަމެއް ކުރުމަށް ވިސްނާފައިވެސް ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޮސްޓްރިއާ އަތުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޖަރުމަނު ބަލިވި މެޗުގައި މުލާ ކުޅެފައިނުވާއިރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ޖަރުމަނު ކުޅޭ މެޗުގައި އޭނާ ފެންނާނެއެވެ. މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށްދާ ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމުން ވެސް މުލާއަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އޭނާ ވަނީ އެންމެފަހުން ކުޅުނު ދެ ވޯލްޑް ކަޕް އެއްކޮށް 10 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މުލާ މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު އޭނާއާއެކު ބަޔާންއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އެހެން ޓީމަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޕިނީ ޒަހާވީ ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަންނަ ސީޒަނުގައި ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމާއި ނިކޯ ކޮވާޗް ހަވާލުވާއިރު އެ ޓީމުގެ ނަން މަޝްހޫރު ތަރިންތަކެއް ވަނީ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ އިޝާރާތްތަކެއް މީޑިއާތަކަށް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އަދި ޖެރޯމް ބޯޓެންގް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް