21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ފްރެންޗް އޯޕަން

ފްރެންޗް އޯޕެން: ފަސޭހަކަމާއެކު ނަޑާލް ގަދަ 16 އަށް

  • ނަޑާލް ގަދަ 16 ގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ފްރާންސްގެ ރިޗާޑް ގެސްކުއެޓް ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިކޮށްގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 3 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 03:37 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


ރަފައޭލް ނަޑާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- އޭއެފްޕީ

ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފްރެންޗް އޯޕެންގެ ގަދަ 16 އިން ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ސްޕެއިންގެ ރަފައޭލަ ނަޑާލް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ނަޑާލް ގަދަ 16 ގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ފްރާންސްގެ ރިޗާޑް ގެސްކުއެޓް ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އެއްވަނައަށް ސީޑު ކުރެވިފައިވާ ނަޑާލް މި މެޗުގެ ސެޓުތައް ގެންދިޔައީ 6-3، 6-2 އަދި 6-2 އިންނެވެ. ނަޑާލް ބުނީ މެޗުގައި ދެއްކުނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި ގެސްކުއެޓްއަކީ އޭނާގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިޔެއް ކަމަށެވެ.

ނަޑާލްއާ ދެކޮޅަށް ދެން އޮންނަ މެޗުގައި ނުކުންނާނީ ޖަރުމަނުގެ މެކްސިމިލިއަން މާޓާއެވެ. އޭނާ ވަނީ އެސްޓޯނިއާގެ ޖާގެން ޒޮޕް ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ތިންވަނައަށް ސީޑު ކުރެވިފައިވާ ކްރޮއޭޝިއާގެ މަރިން ޗިލިޗް ވެސް ވަނީ ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެމެރިކާގެ ސްޓީވް ޖޯންސަން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތައް ޗިލިޗް ގެންދިޔައީ 6-3، 6-2 އަދި 6-4 އިންނެވެ. ކުރިޔަށް އޮންނަ މެޗުގައި ޗިލިޗް ނުކުންނާނީ އިޓަލީގެ ފަބިއޯ ފޮގްނީނީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ އާޖެންޓީނާގެ ހުއާން މާޓީން ޑެލްޕޮޓްރޯ ވެސް ވަނީ ހައަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްރެންޗް އޯޕެންގެ ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ސްޕެއިންގެ އަލްބާޓް ރާމޯސް ވިނޯލާސް ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތައް އޭނާ ގެންދިޔައީ 7-5، 6-4 އަދި 6-1 އިންނެވެ. ގަދަ 16 ގެ މެޗުގައި ޑެލްޕޮޓްރޯ ނުކުންނާނީ ނުވަވަނައަށް ސީޑު ކުރެވިފައިވާ އެމެރިކާގެ ޖޯން އިސްނާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

މި ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ބެލްޖިއަމްގެ ޑޭވިޑް ގޮފިން އަދި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކެވިން އެންޑަސަން ވެސް ވަނީ ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ނަޑާލް ނުކުންނާނީ 11 ވަނަ ފަހަރަށް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް