21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ލިއޮނެލް މެސީ

ޓެނިސް ކުޅޭނަމަ މެސީ 50 ގްރޭންޑް ސްލޭމް ކާމިޔާބުކުރާނެ

  • މެސީގެ އާޖެންޓީނާ ހިމެނިފައިވަނީ ރަކިޓިޗްގެ ކްރޮއޭޝިއާ އާއެކު ގްރޫޕް ޑީ ގައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 3 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 01:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ރަކިޓިޗް އަދި މެސީ -- އެފްސީ ބާސެލޯނާ

ބާސެލޯނާ އަދި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ޓެނިސް ކުޅޭނަމަ އޭނާ 50 ގްރޭންޑް ސްލޭމް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު އިވާން ރަކިޓިޗް ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ބާސާއިން ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަދި ސްޕެނިޝް ކޮޕާ ޑެލްރޭ ކާމިޔާބުކުރިއިރު އެ ޓީމުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އަނެއްކާވެސް ފެނިގެންދިޔައީ މެސީއެވެ. އޭނާވަނީ މި މޮޅު ކުޅުމާއެކު އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ދޭ ރަން ބޫޓު ރެކޯޑް ފަސް ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އާޖެންޓީނާއާއެކު މެސީއަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވޭތީ އޭނާއަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަބަދުވެސް އަމާޒުވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ރަޝިއާގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މެސީގެ އާޖެންޓީނާ ހިމެނިފައިވަނީ ރަކިޓިޗްގެ ކްރޮއޭޝިއާ އާއެކު ގްރޫޕް ޑީ ގައެވެ. އެންމެފަހުން ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ ފައިނަލުން ބަލިވި ނަމަވެސް ރަކިޓިޗް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މެސީއާއެކު މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާއިން ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާގެ ނޫހަކާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ރަކިޓިޗް ބުނީ ބާސާގައި އޭނާއާއެކު ކުޅޭ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ކާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށާއި މެސީ ގާތުގައި ވެސް ކާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާޖެންޓީނާއަކީ ފެވަރިޓުން ނޫން ކަމަށް މެސީ ބުނި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އެ ޓީމުގައި ހުރުމާއެކު އެ ޓީމަކީ ފެވަރިޓުން ކަމަށެވެ. ބާސާއާއެކު ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވާ މުބާރާތްތައް ދިނުމަށް ފަހު އާޖެންޓީނާއެކު މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މެސީ ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް ރަކިޓިޗް ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ބުނީ މެސީ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔަކަށްވިނަމަ އޭނާ 50 ގްރޭންޑް ސްލޭމް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ފުޓްބޯޅައަކީ އެކަނި ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފުޓްބޯޅައަކީ އެންމެންގެ ހިއްސާ ވެސް އެއްވަރަކަށް އޮންނަ ކުޅިވަރެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އާޖެންޓީނާއަށް ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނުލިބޭ މައްސަލައިގައި މެސީއަށް ހަމައެކަނި ފާޑުކިޔައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ގްރޭންޑް ސްލޭމްއަކީ ޓެނިސް މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތްތަކެވެ. ގްރޭންޑް ސްލޭމް ހަތަރު މުބާރާތް އޮންނައިރު އެންމެ ގިނަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް ތާރީހުގައި ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ސެރޭނާ ވިލިއަމްސް އަދި ރޯޖާ ފެޑެރާއެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާގެ ގްރޫޕްގައި އާޖެންޓީނާގެ އިތުރުން ހިމެނެނީ އައިސްލޭންޑާއި ނައިޖީރިއާއެވެ. މެސީ އަދި ރަކިޓިޗްގެ ކުރިމަތިލުން އޮންނާނީ ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް