20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އީޔޫ ބޯޑަރު ހުރަސްކުރުން

ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އީޔޫ ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރުމާ ގުޅިގެން މާބަނޑު ގެރިއެއް މަރަން ހުކުމް ކޮށްފި

  • ގެރި ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ބަލްގޭރިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރަށް ސިޓީއަކުން ދަންނަވައިފި
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajjemv

| 2 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 21:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


މައްސަލަ ޖެހިގެން އުޅޭ ފެންކާ ނަމަކަށް ކިޔާ ގެރި -- ނިއުސް.ބީއެންޓީ

ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އީޔޫ ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރުމާ ގުޅިގެން މާބަނޑު ގެރިއެއް މަރަން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މައްސަލަ ޖެހުނީ ގެރި ނިސްބަތްވާ އީޔޫގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ބަލްގޭރިއާގެ ކޮޕިލޮވްޓްސީ އަވަށުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގައި ނުހިމެނޭ ސާބިއާ އަށް ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސް ކޮށް އެ ގެރި ދިއުމާ ގުޅިގެންނެވެ.  

ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސް ކުރި ޕެންކާ ނަމަކަށް ކިޔާ މި ގެރި އޭގެ ވެރިފަރާތައް މިހާރު ވަނީ ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.

ސާބިއާގެ ޖަނަވަރާރުންނާ ބެހޭ ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ ގެރި އަނބުރާ ރައްދު ކުރި އިރު އޭގެ ސިއްހަތު މުޅިން ބަރާބަރު ކަމަށެވެ.

އަނބުރާ ވެރިފަރާތައް ހަވާލު ކުރި ނަމަވެސް އީޔޫގެ ހަރުކަށި ގަވައިދުތައް ހުރި ގޮތުން އެ ގެރި ޖެހޭނީ މަރާލަން ކަމަށް ބަލްގޭރިއާގެ އޮފިޝަލުން އޭ.އެފް.ޕީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވެއެވެ. އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވަނީ ގެރިއާ މެދު އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އެމީހުންގެ އިޚްތިޔާރުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް އޮންނަ ގޮތަކީ ވެރިރަށް ބްރަސްލްސް އިން އާއްމު ކުރާ ގަވައިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުން ކަމުގައެވެ.

މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ބަލްގޭރިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ކޮންޒަވެޓިވް މެމްބަރަކު ވަނީ ބަލްގޭރިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރަށާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ރައީސް އެންޓޯނިއޯ ޓަޖާނީ އަށް ގެރި ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައެވެ.

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޖޯން ފްލެކް ވިދާޅުވީ، ޔަގީނުންވެސް މިއީ އީ.ޔޫ ގެ ހަރުކަށި ގަވައިދުތައް އަކުރުން ފިއްޔަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަމަ ބުއްދި އިސްކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއް ކަމުގައެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ އުސޫލްތައް އޮންނަ ގޮތުން އީޔޫ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ގެރިއެއް ގެންދެވޭނީ ބޯޑަރު ޗެކް ޕޮއިންޓްތަކަށް އެ ގެރިއެއް ހާޒިރުކޮށް އޭގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ފަހުގައެވެ.

ގެރީގެ މައްސަލައިގައި ޗޭންޖް.އޯގް އިން ވަނީ ޕެޓިޝަނެއް ވެސް ހިންގަން ފަށާފައެވެ. މި ޕެޓިޝަންގައި ގޮވާލާފައިވަނީ ޕެންކާގެ މައްސަލަ އިސްތިސްނާ ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ޕެޓިޝަންގައި ދެހާހާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މިހާރު މީހުން ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

ޕެންކާ ވިހާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ މީގެ ތިން ހަފްތާ ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ގެރި

4 މަސް ކުރިން

އިންޑިޔާ މީހުން ވަރަށް ދެރަ ވޭހެއް،

0
0