22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ޑްރޯން

އިންޑިއާގެ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މައިން ބޮން ދެނެގަންނަ ޑްރޯންއެއް އުފައްދައިފި

  • ޒާލާގެ މި އުފެއްދުމަށް މިހާރު ވެސް ވަނީ ފަސް ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައި
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 13 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 22:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


މައިން ދެނެގަންނަ ޑްރޯން އުފެއްދި ހަރްޝްވަރުދަން ޒާލާ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ބިމު އަޑީގައި ވަޅުލާފައި ހުންނަ މައިން ބޮން ދެނެގަތުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޑްރޯންއެއް އިންޑިއާގެ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އީޖާދުކޮށްފިއެވެ.

 

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ހަރްޝްވަރުދަން ޒާލާގެ މި އުފެއްދުން ދައްކާލާފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ގުޖުރާތު ސްޓޭޓްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވައިބްރަންޓް ގުޖުރާތު ގްލޯބަލް ސްމިޓްގައެވެ. އޭނާގެ މި އުފެއްދުން ދައްކާލުމާ އެކު ގުޖުރާތުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންތަކުގައި ސޮއިކުރަން ފަށާފައެވެ. އެ ގޮތުން މިހާތަނަށް އޭނާއާ އެކު ސޮއިކުރި އެމްޔޫއޯތަކުގެ އަގު ފަސް ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް އަރާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އޭނާގެ މި އުފެއްދުން ވިޔަފާރި އުސޫލުން އުފެއްދުމަށް ގުޖުރާތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ވަނީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެވެ.

 

ޒާލާ ވަނީ އެފަދަ ތިން ޑްރޯންއެއް ހަދާފައެވެ. އެ ކަމަށް އޭނާ އަތުން ފަސް ލައްކަ ރުޕީސް ވެސް ހޭދަނުވާއިރު މިހާރު ވެސް އޭނާ ވަނީ 5 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުވެފައެވެ.

 

ޒާލާ ބުނީ މިފަދަ އެއްޗެއް އުފެއްދުމުގެ ވިސްނުން އައީ މައިން ގޮވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން ޓީވީން ފެނިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މީހުން މަރުވާ މަންޒަރު ފެނުމުން އެކަން އެ ނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ވިސްނި ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން މި ހިޔާލު އައީ ކަމަށް ވެސް ޒާމާ ބުންޏެވެ.

 

ގްރޭޑް 10 ގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުން އަންނަ ޒާލާ މިހާރު ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ވެސް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ބިޒްނަސް ޕްލޭނެއް ހަދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް