19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

މައުމޫން

ހާޑްޑިސްކުގެ މައްސަލާގައި ރައީސް މައުމޫނާ ސުވާލު ކުރަން ޖެހޭ ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ނެތް: މައުމޫން ހަމީދު

  • ފުލުހުން ބޭނުން ކުރީ ގާނޫނުން ލިބިގެން ނުވާ ބާރެއް
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 13 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 21:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް މައުމޫނު ހަމީދު -- އަވަސް

ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ޕީޕީއެމް ހާޑްޑިސްކްގެ މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްއާ ސުވާލު ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ނެތް ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ހާޑްޑިސްކްގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ރައީސް މައުމޫނާ ސުވާލު ކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ މައުމޫން ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ފުލުހުން ރައީސް މައުމޫނާ ސުވާލު ކުރުމަކީ ފުލުހުން ކުރި ކުށެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސުވާލު ކުރި ފުލުހުންނަކީ ކުށްވެރިން ކަމަށް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށް މައުމޫން ހަމީދުގެ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.
 

 

މީގެ އިތުރުން މައުމޫން ހަމީދު ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ކިތަންމެ އިޙްތިރާމާއެކު ސުވާލު ކުރި ނަމަވެސް ފުލުހުން އެ ބޭނުން ކުރީ އެ މީހުންނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެން ނުވާ ބާރެއް ކަމަށާއި އެއީ ކުށަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް މައުމޫން ހަމީދު ސުފަ ކުރެއްވިއެވެ.

 

މައުމޫން ހަމީދު އޭނާގެ އެ ވާހަކަތައް ސާބިތު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގެ ބައެއް މާދާތައް ވަނީ ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) މައުމޫން ހަމީދު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

 

އެ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާ ކުރުމުގައި ނުވަތަ އެ މީހަކަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފުރުހަމަ ކުރުމުގައި ގަސްދުގައި އެނގިހުރެ އެ މީހަކަށް ބާރާއި އިޙްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ދާއިރާގެ ބޭރުން އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގައިފި ނަމަ ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް ވެސް އަމަލު ކޮށްފި ނަމަ އެ މީހަކު އެ ކުރަނީ ކުށެއް ކަމަށެވެ.

 

ހާޑްޑިސްކުގެ މައްސަލާގައި ރައީސް މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނާ ސުވާލުކުރުމަށް ދިޔަ ފުލުހުން ހާޑް ޑިސްކްތަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގިލައްވާތޯ ސުވާލު ކުރި ކަމަށެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގިނުލައްވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރަންޖެހޭނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ގަދަކަމުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި ތަކެތި ގެންދިޔަ މީހުންނާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް