24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 05 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

އެމްޔޫއޯ

މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ހޯދުމަށް ގޮވާލައި އެމްޔޫއޯއިން އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ

  • އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:30 ގައި
  • އެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގައި އަދުލުވެރިކަން ގާއިމް ކުރުމަށް ގޮވާލުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 20:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


އެމްޔޫއޯގެ ޕްރެސްކޮންފަރެންސް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލާ އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް (މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން) އެމްޔޫއޯއިން ބުނެފިއެވެ.

 

މި އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

 

މި އެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގައި އަދުލުވެރިކަން ގާއިމް ކުރުމާއި، ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ގޮވާލުމަށް ވަނީ ހަމެޖެހިފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން މުއައްސަސާތަކުގެ މުސްތަގިއްލުކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް މި އެއްވުމުގައި ގޮވާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ގުޅިގެން މާލޭގައި ހިނގާލުން ބާއްވާއިރު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ޓީމެއް ދަނީ ނ. އަދި ޅ. އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޅ. އަތޮޅު ނައިފަރުގައި މިއަދާއި މިރޭ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް