10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 02 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 17:57
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

އެމްޔޫއޯ

މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ހޯދުމަށް ގޮވާލައި އެމްޔޫއޯއިން އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ

  • އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:30 ގައި
  • އެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގައި އަދުލުވެރިކަން ގާއިމް ކުރުމަށް ގޮވާލުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 20:21 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


އެމްޔޫއޯގެ ޕްރެސްކޮންފަރެންސް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލާ އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް (މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން) އެމްޔޫއޯއިން ބުނެފިއެވެ.

 

މި އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

 

މި އެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގައި އަދުލުވެރިކަން ގާއިމް ކުރުމާއި، ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ގޮވާލުމަށް ވަނީ ހަމެޖެހިފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން މުއައްސަސާތަކުގެ މުސްތަގިއްލުކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް މި އެއްވުމުގައި ގޮވާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ގުޅިގެން މާލޭގައި ހިނގާލުން ބާއްވާއިރު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ޓީމެއް ދަނީ ނ. އަދި ޅ. އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޅ. އަތޮޅު ނައިފަރުގައި މިއަދާއި މިރޭ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް