21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސިންގަޕޯ އެއާލައިން

ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރާ އެންމެ ދިގު ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން ހާމަކޮށްފި

  • އެ އެއާލައިނުން އެންމެ ދިގު ދަތުރު ކުރާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު
  • ދަރުކުތުކުރަނީ ސިންގަޕޯ އިން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 1 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 04:10 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


ސިންގަޕޯ އެއާލައިން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ހުއްޓުމެއްނެތި މިހާތަނަށް  ކުރާ އެންމެ ދިގު ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެއާލައިނުން ބުނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި 18 ގަޑިއިރާއި 45 މިނިޓުގެ ދަތުރު ފަށާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރ މަހު ސިންގަޕޫރުން އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ކަމަށެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ މިދަތުރުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ޕްރިމިއަމް އިކޮނޮމީ އާއި ބިޒްނަސް ކްލާހުގެ ޕަސިންޖަރުންނަށް އެކަންޏެވެ.  ސިންގަޕޯ އެއާލައިންގެ އާ ފްލައިޓް އޭ350-900 ޔޫއާރުއެލް މަރުކާގެ ފްލައިޓުގައި ޕްރިމިއަމް އިކޮނޮމީގެ 94 ސީޓާއި ބިޒްނަސް ކްލާހުގެ 67 ސީޓު ހުރެއެވެ. މިދަތުރުގެ ޓިކެޓްތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފައެވެ.

 މީގެ ކުރިން ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ވެސް ވަނީ އެފަދަ ދިގު ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ގަތަރު އެއާވޭސް ފްލައިޓް ކިއުއާރު 920 ކޮށްފައި ވަނީ 16 ގަޑިއިރާއި 23 މިނިޓުގެ ދިގު ދަތުރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް