19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ސިންގަޕޯ އެއާލައިން

ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރާ އެންމެ ދިގު ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން ހާމަކޮށްފި

  • އެ އެއާލައިނުން އެންމެ ދިގު ދަތުރު ކުރާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު
  • ދަރުކުތުކުރަނީ ސިންގަޕޯ އިން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 1 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 04:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ސިންގަޕޯ އެއާލައިން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ހުއްޓުމެއްނެތި މިހާތަނަށް  ކުރާ އެންމެ ދިގު ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެއާލައިނުން ބުނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި 18 ގަޑިއިރާއި 45 މިނިޓުގެ ދަތުރު ފަށާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރ މަހު ސިންގަޕޫރުން އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ކަމަށެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ މިދަތުރުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ޕްރިމިއަމް އިކޮނޮމީ އާއި ބިޒްނަސް ކްލާހުގެ ޕަސިންޖަރުންނަށް އެކަންޏެވެ.  ސިންގަޕޯ އެއާލައިންގެ އާ ފްލައިޓް އޭ350-900 ޔޫއާރުއެލް މަރުކާގެ ފްލައިޓުގައި ޕްރިމިއަމް އިކޮނޮމީގެ 94 ސީޓާއި ބިޒްނަސް ކްލާހުގެ 67 ސީޓު ހުރެއެވެ. މިދަތުރުގެ ޓިކެޓްތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފައެވެ.

 މީގެ ކުރިން ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ވެސް ވަނީ އެފަދަ ދިގު ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ގަތަރު އެއާވޭސް ފްލައިޓް ކިއުއާރު 920 ކޮށްފައި ވަނީ 16 ގަޑިއިރާއި 23 މިނިޓުގެ ދިގު ދަތުރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް