23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް

މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

  • މިއީ މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ބާއްވާ ހަތްވަނަ އަހަރު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 1 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 03:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- މަޓާޓޯ

މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2018 އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިއީ މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ބާއްވާ ހަތް ވަނަ އަހަރެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެވޯޑްސްއަށް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ. މަޓާޓޯ އިން މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަކީ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ޕީޕަލްސް ގާލާ އެޑިޝަން، ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަން، ޓްރެވަލް ކޮންފަރަންސްގެ އިތުރުން މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގާލާއެވެ.

މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއެވެ.

މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2018 ގެ ޕާޓްނަރުންނަކީ

ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރ: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

ގޯލްޑް ޕާޓްނަރ: މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ސިލްވަރ ޕާޓްނަރ: އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް

ޕްރިންޓިންގް ޕާޓްނަރ: ޕްރިންޓްލެބް

ފޮޓޯގްރަފީ ޕާޓްނަރ: ޑިޖިޓަލް ސްޓޫޑިއޯ

ފޮޓޯ އެންޑް ވީޑިއޯގްރަފީ ޕާޓްނަރ: ނާން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރ: ސަން އޮންލައިން

ޓްރެވަލް މީޑިއާ ޕާޓްނަރ: މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ

ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރ: ކޯޑްފްލައި

އެޑްވަޓައިޒިންގް ޕާޓްނަރ: ބްލަކް 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް