11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ބާލަން ގުޅީފަޅުގައި ބަނދަރެއް ހަދަނީ

  • ޝަހީރު ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ގުޅީފަޅުން ބިމެއް ނަގާފައި ކަމަށް
  • ބޮޑެތި އާގު ބޯޓުތައް ގާތް ކުރެވޭ ވަރުގެ ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް އެބިމުގައި ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 1 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 03:48 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ޝަހީރު -- ފޭސްބުކް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ގެންނަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ބޭލުމަށް ގުޅީފަޅުގައި ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ޝަހީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބޭއްވި އެކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަހީރު ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ގުޅީފަޅުން ބިމެއް ނަގާފައި ކަމަށާއި ބޮޑެތި އާގު ބޯޓުތައް ގާތް ކުރެވޭ ވަރުގެ ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް އެބިމުގައި ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

"ކ. ގުޅީފަޅުގައި މިހާރު ވަނީ ބިމެއް ނަގައި ބާރތިން ފެސިލިޓީ (ބަނދަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް) ފަށާފައި. މި މަސައްކަތް ދެތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ" ޝަހީރު ވިދާޅުވިއެވެ.  

މީގެ އިތުރުން ޝަހީރު ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ރެޑީމިކްސް ކޮންކްރީޓަށް އޮތް ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެ ޕްލާންޓު މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެތަނުގެ ބޮޑު މިނަކީ 40،000 ސްކޮޔާ ފީޓެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 308 މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އެފަދަ ރެޑީ މިކްސް ކޮންކްރީޓުގެ ބެޗިން ޕްލާންޓެއް މިއަހަރު ހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާ ރެޑީ މިކްސް ކޮންކްރީޓް ބެޗިން ޕްލާންޓުގެ އަގަކީ 45 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް