19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

އެސްޓީއޯ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާއަކަށް 55 ރުފިޔާ ބަހަނީ

  • އެސްޓީއޯގެ އޭޖީއެމް ބާއްވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 1 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 03:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


އެސްޓީއޯ ހިންގަމުން އަންނަ މައި އިމާރާތް. އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 55 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމާފައި -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ހިއްސާއަކަށް 55 ރުފިޔާ ބަހަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

އެކުންފުނީގެ 118 ހިއްސާދާރުން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 55 ހިއްސާދާރަކާއި ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވި 63 ހިއްސާދާރުންނެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް 7.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 211 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 287 މިލިޔަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި، އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ)ގެ މަގާމުލިބޭ ގޮތަށް ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އެކުންފުނިން ބަހާފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 51 ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ. އެސްޓީއޯއަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 288 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް