19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އައިފެލް ޓަވަރު

އައިފެލް ޓަވަރަށް ހޮނު އަޅާ މަންޒަރު ވައިރަލް ވެއްޖެ

  • އައިފެލް ޓަވަރުގެ އުސްމިނުގައި 1063 ފޫޓް ހުރޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajjemv

| 1 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 02:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


އައިފެލް ޓަވަރަށް ހޮނުއަޅަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް -- ޓްވިޓަރ.ކޮމް/މިޓިއޯފްރާންސް

ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އައިފެލް ޓަވަރަށް ބާރުގަދަ ހޮނު އަޅާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ އެއް ޓްވިޓަރ ގައި ވައިރަލް ވެއްޖެއެވެ.

ވަރުގަދަ ކޮޅިގަނޑެއްގައި އައިފެލް ޓަވަރަށް ހޮނުއެޅި މި ހާދިސާ ހިނގި އިރު ކޮޅިގަނޑުގައި ފްރާންސްގެ ހުޅަނގާއި އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ވައިރަލް ވެފައިވާ ޓްވިޓަރ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ އައިފެލް ޓަވަރުގެ އެންމެ މަތީބަޔަށް ހޮނުއަޅަނި ކޮށްނެވެ.

ހޮނު އަޅާއިރު މުޅި ޓަވަރަށް ވިދުވަރުގެ އަސަރު ފޯރާ ކަމަށް ފެނެއެވެ.

 

ފްރާންސްގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ހާމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަސް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެންމެ ގިނައިން ފަރަންސޭސި ވިލާތައް ހޮނުއެޅި މަހުގެ ގޮތުގައެވެ.

މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ދިގު މިނުގެ މި ވީޑިއޯ ދެލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލާފައިވާ އިރު ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މި ވީޑިއޯ ޝެއަރ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އައިފެލް ޓަވަރަކީ ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ މުހިންމު މޮނިއުމެންޓެވެ. މި ޓަވަރު ބަލާލުމަށް އެތައް މިލިއަނު ބަޔަކު ކޮންމެ އަހަރަކު ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ.

ޓަވަރު ބިނާކުރަން ފެށީ 1887 އެއްގައެވެ. ޓަވަރު ބިނާކޮށް ނިމުނީ 1889 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޓަވަރަށް ނަން ދީފައިވަނީ ޓަވަރު ޑިޒައިން ކޮށް ބިނާކުރި ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ގުސްޓާވް އައިފެލްގެ ނަމުންނެވެ. ޓަވަރުގެ އުސްމިނަކީ 1063 ފޫޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް