23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އެމްއެންޑީއެފް

އަލިފާން ރޯވި "މާކޯ ޕޯލޯ 2" ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން މާލެ ގެނެސްފި

  • ބޯޓުން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ނުވަ މީހަކާއި ދިވެއްސެއް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 13 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 09:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  6. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
  7. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
  8. އިމިގްރޭޝަންގެ އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި


ރޯވި "މާކޯ ޕޯލޯ 2" ބޯޓުގެ މީހުން މާލެ ބާލަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ގދ.ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން 323 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން ދަތުރުކުރަނިކޮށް އަލިފާން ރޯވި "މާކޯ ޕޯލޯ 2" ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

 

މި ހާދިސާގައި އަލިފާން ރޯވި ބޯޓުގައި ތިބި 10 ފަޅުވެރިން މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 01:15 ހާއިރު، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ޣާޒީގައެވެ.

 

"މާކޯ ޕޯލޯ 2" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްގެ ތިން އުޅަނދަކާއި، ވައިގެ މަގުން މޯލްޑިވިއަންގެ ފުލައިޓެއްގައި ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން ވަނީ އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ސަރަޙައްދުގައި ކޮށްފައެވެ.

 

އެ މީހުން ފެނިފައި ވަނީ އަލިފާން ރޯވި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުން ހޯދުމަށް އީ-ފިޝް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ އެޓޯލް ޓޫނާ ކުންފުނީގެ ދެ ބޯޓްގެ ތެރެއިން "ސްޕެއަރ 10" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓަކަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30 ހާއިރުއެވެ.

 

އެ ބޯޓުން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ނުވަ މީހަކާއި ދިވެއްސެކެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް