16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 04 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ޑރ ޖަމީލް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ބޭނުން ކުރުން ކުށްވެރިކުރަން: ޑރ ޖަމީލް

  • ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ދަނީ ހިންގަމުން
  • ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހްމަތުތައް ކުރެވޭއިރު، ތަހްގީގެއް ނުކުރޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 13 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 08:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  6. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު


ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު -- ގޫގުލް

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމިއްލަ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ދައުލަތާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ބޭނުންކުރުން ކުށްވެރިކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފިއްތުންތަކާހުރެ އަމިއްލައަށް އަރުވާލެވިގެން އިންގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނެވި ޑރ ޖަމީލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ދައުލަތާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަވަން ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް ކުށްވެރިކުރައްވާ" ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނެވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގ މޭޓްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޑރ.ޖަމީލް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ބާއްވާ ކެންޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ތަކެތި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި އެހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖްބޫރު ކުރަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވަނިކޮށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރި ނުވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެމުން ގެންދާއިރު އެފަދަ މުވައްޒަފުން އެޖަލްސާތަކަށް ދިޔަތޯ ޔަޤީން ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ސިޔާސީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުލިބޭއިރު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ޖަލްސާ ހޯލު ހުންނަ ދަރުބާރުގޭގެ މާލަންތައް ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަނަށް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ދޫކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް