19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ދުންތަރި ކަޕް 2018

މިރޭ ދުންތަރި އިބްރާހިމް މަނިކް މެމޯރިއަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަށަނީ

  • މިއީ މި މުބާރާތް ބާއްވާ 10 ވަނަ ފަހަރު
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 31 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 20:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ޓޭބަލް ޓެނިސް މެޗެއްގެ ތެރެއިން -- އިމޭޖަސް.އެމްވީ

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނާއި ދުންތަރި އާއިލާ ގުޅިގެން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކާއި ދިމާކޮށް ބާއްވާ ދުންތަރި އިބްރާހިމް މަނިކް މެމޯރިއަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުޅުން މިރޭ ފަށާނެއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ކުރީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށްވާ އަލްމަރުހޫމް އިބްރާހިމް މަނިކުގެ ހަދާނުގައި ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. މިއީ މި މުބާރާތް ބާއްވާ 10 ވަނަ ފަހަރަށްވާއިރު މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 9:15 ގައެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ވެސް ކުރިޔަށްދާނީ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ އިންޑޯރ ކޯޓުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިން މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފެނިގެންދާއިރު ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއި ވެޓެރަންސް ކުޅުންތެރިން ވެސް މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވެސް ފެންނާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ގެ އިތުރުން ވެޓެރަންސް ކެޓަގަރީގެ މެޗުތައް ވަނީ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 8 ޓީމަކުން 73 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާނެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ "ބޫލޫ ފަޔަރ" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް