25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ދުންތަރި ކަޕް 2018

މިރޭ ދުންތަރި އިބްރާހިމް މަނިކް މެމޯރިއަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަށަނީ

  • މިއީ މި މުބާރާތް ބާއްވާ 10 ވަނަ ފަހަރު
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 31 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 20:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ޓޭބަލް ޓެނިސް މެޗެއްގެ ތެރެއިން -- އިމޭޖަސް.އެމްވީ

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނާއި ދުންތަރި އާއިލާ ގުޅިގެން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކާއި ދިމާކޮށް ބާއްވާ ދުންތަރި އިބްރާހިމް މަނިކް މެމޯރިއަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުޅުން މިރޭ ފަށާނެއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ކުރީގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށްވާ އަލްމަރުހޫމް އިބްރާހިމް މަނިކުގެ ހަދާނުގައި ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. މިއީ މި މުބާރާތް ބާއްވާ 10 ވަނަ ފަހަރަށްވާއިރު މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 9:15 ގައެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ވެސް ކުރިޔަށްދާނީ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ އިންޑޯރ ކޯޓުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިން މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފެނިގެންދާއިރު ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއި ވެޓެރަންސް ކުޅުންތެރިން ވެސް މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވެސް ފެންނާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ގެ އިތުރުން ވެޓެރަންސް ކެޓަގަރީގެ މެޗުތައް ވަނީ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 8 ޓީމަކުން 73 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާނެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ "ބޫލޫ ފަޔަރ" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް