23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 04 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ އަގުތައް

ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް 250ރ އަށް!

  • ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބުން ދަތި
  • ރޯދަ މަހު ގިނަ ގެތަކުގައި ފަތުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 31 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 16:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ލެޓިއުސް -- އާކައިވް

ލެޓިއުސް ކިލޯގެ އަގު ބާޒާރުގައި 250 ރުފިޔާއަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި އެއްޗެހި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބުމަށް ދަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކުއްޅަފިލާ ފަތް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބަދަ ދުވަހު ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް ވިއްކަން ހުރީ 50ރ އަށް ކިލޯއެކެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ކޮޕީ ފަތް ތަދު އެއްޗަކަށްވެފައިވާއިރު 3 ފަތް ވިއްކަން ހުރީ 30 ރުފިޔާ އަށެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ރޯދަ މަހު ގިނަ ގެތަކުގައި ފަތު ސަޓަނި ހެދުމަށާއި ކޮޕީ ފަތް މަސްހުނި ހެދުމަށް ކޮޕީ ފަތް ބޭނުންކުރެއެވެ.   

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެހީގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާރުކޭޓުގައި އެންމެ މަދުން ވިކޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ރީދޫ ކަރަ އާއި ބީޓް ރޫޓެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މާރުކޭޓުގައި ސްޓްރޯބެރީ ލިބެން ހުރިއިރު ނަމަވެސް މި އަހަރު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސްޓްރޯބެރީ ލިބޭކަށް ނެތެވެ. ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސްޓްރޯބެރީ ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް