19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ އަގުތައް

ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް 250ރ އަށް!

  • ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބުން ދަތި
  • ރޯދަ މަހު ގިނަ ގެތަކުގައި ފަތުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 31 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 16:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ލެޓިއުސް -- އާކައިވް

ލެޓިއުސް ކިލޯގެ އަގު ބާޒާރުގައި 250 ރުފިޔާއަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި އެއްޗެހި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބުމަށް ދަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކުއްޅަފިލާ ފަތް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބަދަ ދުވަހު ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް ވިއްކަން ހުރީ 50ރ އަށް ކިލޯއެކެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ކޮޕީ ފަތް ތަދު އެއްޗަކަށްވެފައިވާއިރު 3 ފަތް ވިއްކަން ހުރީ 30 ރުފިޔާ އަށެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ރޯދަ މަހު ގިނަ ގެތަކުގައި ފަތު ސަޓަނި ހެދުމަށާއި ކޮޕީ ފަތް މަސްހުނި ހެދުމަށް ކޮޕީ ފަތް ބޭނުންކުރެއެވެ.   

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެހީގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާރުކޭޓުގައި އެންމެ މަދުން ވިކޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ރީދޫ ކަރަ އާއި ބީޓް ރޫޓެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މާރުކޭޓުގައި ސްޓްރޯބެރީ ލިބެން ހުރިއިރު ނަމަވެސް މި އަހަރު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސްޓްރޯބެރީ ލިބޭކަށް ނެތެވެ. ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސްޓްރޯބެރީ ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް