23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ އަގުތައް

ކެޕްސިކަމް ކިލޯގެ އަގު 80ރ އަށް އުފުލިއްޖެ

  • ކަރާ އާއި ލުނބޯގެ އަގު ވެސް ބޮޑު
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 31 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 15:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ކެޕްސިކަމް -- އާކައިވް

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ކެޕްސިކަމް ކިލޯއެއްގެ އަގު 80ރ އަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

މާރުކޭޓުގައި އެއްޗެހި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެއްޗެހި ލިބުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގު ވެސް އުފުލިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ރަށްރަށުން ބުނީ ކުއްލިއަކަށް އެއްޗެހި މަދުވީއޭ އެހެންވެގެން އަސްލު އެއްޗެހި ނައީ. އެއްޗެހި މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްޗެހި ނައިސްގެން އުޅެނީ" ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ބުންޏެވެ.

އެގޮތުން ކަރާ ކިލޯއެއް ކުރިން 25ރ އަށް ހުރިއިރު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަރާ ކިލޯއެއް ވިއްކަން ހުރީ 30ރ އަށް ކިލޯއެކެވެ. ހަފްތާއެއް ކުރިން ލުނބޯ ކިލޯއެއް ވިއްކަން ހުރީ 45ރ އަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ލުނބޯ ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 50 ރ އާއި 65ރ ދެމެދުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕެޝަންފުރުޓް އާއި ފޭރު ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 70ރ އަށެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބުން ވަނީ ދަތިފައެވެ. އެގޮތުން ކުއްޅަފިލާ ފަތް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް އެއްޗެހި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުންޏެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވެސް ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް