26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ އަގުތައް

ކެޕްސިކަމް ކިލޯގެ އަގު 80ރ އަށް އުފުލިއްޖެ

  • ކަރާ އާއި ލުނބޯގެ އަގު ވެސް ބޮޑު
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 31 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 15:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  4. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  5. ކަސްޓަމްސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  6. މުލިއާގެއިން ނެރުނީ ކޯންޗެއް ހެއްޔެވެ؟
  7. ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާ، ޝްރެޑް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި
  8. އަޅުގަނޑަށް އޮތީ 19 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި: އިލްހާމް


ކެޕްސިކަމް -- އާކައިވް

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ކެޕްސިކަމް ކިލޯއެއްގެ އަގު 80ރ އަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

މާރުކޭޓުގައި އެއްޗެހި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެއްޗެހި ލިބުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގު ވެސް އުފުލިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ރަށްރަށުން ބުނީ ކުއްލިއަކަށް އެއްޗެހި މަދުވީއޭ އެހެންވެގެން އަސްލު އެއްޗެހި ނައީ. އެއްޗެހި މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްޗެހި ނައިސްގެން އުޅެނީ" ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ބުންޏެވެ.

އެގޮތުން ކަރާ ކިލޯއެއް ކުރިން 25ރ އަށް ހުރިއިރު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަރާ ކިލޯއެއް ވިއްކަން ހުރީ 30ރ އަށް ކިލޯއެކެވެ. ހަފްތާއެއް ކުރިން ލުނބޯ ކިލޯއެއް ވިއްކަން ހުރީ 45ރ އަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ލުނބޯ ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 50 ރ އާއި 65ރ ދެމެދުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕެޝަންފުރުޓް އާއި ފޭރު ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 70ރ އަށެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބުން ވަނީ ދަތިފައެވެ. އެގޮތުން ކުއްޅަފިލާ ފަތް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް އެއްޗެހި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުންޏެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވެސް ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް