23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އެކްސިޑެންޓް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ފާރަކަށް އަރައިފި

 • ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެންގޮސް ދެ ގެއެއްގެ ފާރަށް ވަނީ އަރަފައި
 • ހިތަދޫގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަންހެނަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ
 • އަންހެން މީހާއަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 00:57 | |

މަގުބޫލް

 1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
 2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
 3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
 4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
 5. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
 6. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
 7. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
 8. އިމިގްރޭޝަންގެ އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި


އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި ކާރު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ލީވާން އަލީ

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ގެއެއްގެ ފާރަށް އަރައި، ކާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެއްޖެ އެވެ.

ފޭދޫ ގައި ހުރި ރާއްޖޭ އެމްވީގެ ރިޕޯޓަރު ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިރު އޮއްސި 6:30 ހާއިރު ފޭދޫ އޯކިޑްމަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕްރައިވެޓް ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެންގޮސް "ފެނާރު" ގެ އާއި އެގެއާއި ޖެހިގެން ހުރި "ސާޔާ" ގޭގެ ފާރުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ފާރުވެސް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

 މި އެކްސިޑެންޓް އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ވި ކާރަކީ ފޭދޫ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އިބްރާހިމް ޔައީޝްގެ ކާރެކެވެ. މި ކާރު ދުއްވަން އިނީ އޭނާގެ އެކުވެރިއެެެކެވެ.

މީގެއިތުރުން، ހިތަދޫގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަންހެނަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެން މީހާއަށް މިހާރު އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. ހިތަދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖެޓީވީގެ ރިޕޯޓަރު ބުނީ އަންހެން މީހާއަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެކްސިޑެންޓު ހިނގުމާއެކު، އެކްސިޑެންޓްވި ސައިކަލުގައި ތިބި މީހުން ފިލައިގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓަރު ބުނި އެވެ. އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، މިހާރު އެ މައްސަލަ ތަހުޤީޤްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް