23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

އެކްސިޑެންޓް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ފާރަކަށް އަރައިފި

 • ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެންގޮސް ދެ ގެއެއްގެ ފާރަށް ވަނީ އަރަފައި
 • ހިތަދޫގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަންހެނަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ
 • އަންހެން މީހާއަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 00:57 | |

މަގުބޫލް

 1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
 7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
 8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި ކާރު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ލީވާން އަލީ

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ގެއެއްގެ ފާރަށް އަރައި، ކާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެއްޖެ އެވެ.

ފޭދޫ ގައި ހުރި ރާއްޖޭ އެމްވީގެ ރިޕޯޓަރު ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިރު އޮއްސި 6:30 ހާއިރު ފޭދޫ އޯކިޑްމަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕްރައިވެޓް ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެންގޮސް "ފެނާރު" ގެ އާއި އެގެއާއި ޖެހިގެން ހުރި "ސާޔާ" ގޭގެ ފާރުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ފާރުވެސް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

 މި އެކްސިޑެންޓް އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ވި ކާރަކީ ފޭދޫ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އިބްރާހިމް ޔައީޝްގެ ކާރެކެވެ. މި ކާރު ދުއްވަން އިނީ އޭނާގެ އެކުވެރިއެެެކެވެ.

މީގެއިތުރުން، ހިތަދޫގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަންހެނަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެން މީހާއަށް މިހާރު އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. ހިތަދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖެޓީވީގެ ރިޕޯޓަރު ބުނީ އަންހެން މީހާއަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެކްސިޑެންޓު ހިނގުމާއެކު، އެކްސިޑެންޓްވި ސައިކަލުގައި ތިބި މީހުން ފިލައިގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓަރު ބުނި އެވެ. އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، މިހާރު އެ މައްސަލަ ތަހުޤީޤްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް