15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ކައިރޭ މަރުވުން

ނިއުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަޕޯޓަރު ކައިރޭ މަރުވެއްޖެ

  • ކައިރޭ މަރުވެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 31 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 02:49 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ކައިރު ޅަތުއްތު (ކައިރޭ) -- ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯރޓްސް ކުލަބް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފޭންބޭސްއެއް އޮތް ޓީމު ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އެންމެ ބޮޑު ސަޕޯޓަރުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެގެންދިޔަ ކައިރު ޅަތުއްތު (ކައިރޭ) މަރުވެއްޖެއެވެ.

ކައިރޭ މަރުވެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ރަށް ކަމަށްވާ ރ. އުނގޫފާރުގައެވެ. މާލެއަށް ނިސްބަތްވި ނަމަވެސް ކައިރޭ ފަހަކަށްއައިސް ދިރިއުޅެފައިވަނީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ރަށުގައެވެ.

ކައިރޭ ފާހަގަވެފައިވަނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސަޕޯޓަރުގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ ވަރަހަށް ފަހަކާއި ޖެހެންދެން ވެސް ނިއު ކުޅޭ މެޗުތަކަށް ގަލޮޅު ދަނޑަށްވަދެ އެ ޓީމަށް ހިތްވަރު ދީފައެވެ. ނިއުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޖަގަހައިގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގެ އުތުރު ސިޑިބަރީގައި ނިއުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ލީޑަރަކީ ކައިރޭއެވެ.

ކައިރޭ މަރުވުމާއެކު ނިއުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ކައިރޭ ވަކިވެދިޔުމާއެކު އެކަމުގެ ހިތާމައިގާ ބައިވެރިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕޯސްޓެއް ކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އާއިލާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކައިރޭ ވަކިވެދިޔުމާއެކު އެކަމުގެ ހިތާމަ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް