22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ކައުންސިލް އިންތިހާބު

އާ އިންތިހާބެއް އިއުލާން ކުރީ ހުކުމާ ހިލާފަށް:މައުމޫން ފެކްޝަން

  • އަލުން އިންތިހާބް ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރީ ކޯޓުގެ ހުކުމާ ހިލާފަށް
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 13 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 00:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


އިންތިހާބެއްގައި މީހަކު ވޯޓްލަނީ -- އާކައިވް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަލުން އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ ހިލާފަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު އާ އިންތިހާބެއް ބާއްވަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ ވެސް ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.

މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އިއުލާންކޮށް އަލުން ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ކުރިން އެތައް މަސައްކަތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާ 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު، ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް މައުމޫން ފެކްޝަނުން ގޮވާލެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގަމުން ދިޔަ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަދެ، ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކަށް އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސަމާހު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް