21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކައުންސިލް އިންތިހާބު

އާ އިންތިހާބެއް އިއުލާން ކުރީ ހުކުމާ ހިލާފަށް:މައުމޫން ފެކްޝަން

  • އަލުން އިންތިހާބް ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރީ ކޯޓުގެ ހުކުމާ ހިލާފަށް
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 13 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 00:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


އިންތިހާބެއްގައި މީހަކު ވޯޓްލަނީ -- އާކައިވް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަލުން އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ ހިލާފަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު އާ އިންތިހާބެއް ބާއްވަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ ވެސް ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.

މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އިއުލާންކޮށް އަލުން ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ކުރިން އެތައް މަސައްކަތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާ 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު، ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް މައުމޫން ފެކްޝަނުން ގޮވާލެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގަމުން ދިޔަ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަދެ، ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކަށް އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސަމާހު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް