19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

އެމްއައިބީ

އެމްއައިބީގެ ފައިސާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޕައްޕަޑަމްސް އިން ޑިސްކައުންޓް!

  • ޕައްޕަޑަމްސްގެ ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން 10 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ
  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި 30 ވަނަ ދުވަހުން ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 30 މެއި 2018 | ބުދަ 17:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


އެމްއައިބީގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ޕޯސްޓަރ -- މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ފައިސާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޕައްޕަޑަމްސ އިން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ބޭންކުން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއައިބީން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ބޭންކުގެ ފައިސާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން، ޕައްޕަޑަމްސްގެ ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން 10 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި 30 ވަނަ ދުވަހުން ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

ފައިސާ ކާޑު އޮތް ކޮންމެ މީހަކަށް  ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ބުނީ މިކަހަލަ އިތުރު ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަހަރު ލެމަންގްރާސް ރެސްޓޯރެންޓާ އެކު ކުރިއަށް، ގެންގޮސް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަނީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައި، މެއި 17 ވަނަ ދުވަހު އެ ޕްރޮމޯޝަން ނިންމާލާފައެވެ.

އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 250،000ރ. އާ ހަމައަށް މުދާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއިރު ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ވަނީ ތިން އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދޫކުރި ބައެއް މުދަލުގެ ތެރޭގައި ފަރުނީޗަރު، މޯބައިލް ފޯނު، ކޮމްޕިއުޓަރ، ޓީވީ، އައިސް އަލަމާރި، ދޮންނަ މެޝިން ފަދަ ސާމާނު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް