20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

އެމްއައިބީ

އެމްއައިބީގެ ފައިސާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޕައްޕަޑަމްސް އިން ޑިސްކައުންޓް!

  • ޕައްޕަޑަމްސްގެ ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން 10 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ
  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި 30 ވަނަ ދުވަހުން ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 30 މެއި 2018 | ބުދަ 17:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ


އެމްއައިބީގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ޕޯސްޓަރ -- މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ފައިސާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޕައްޕަޑަމްސ އިން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ބޭންކުން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއައިބީން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ބޭންކުގެ ފައިސާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން، ޕައްޕަޑަމްސްގެ ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން 10 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި 30 ވަނަ ދުވަހުން ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

ފައިސާ ކާޑު އޮތް ކޮންމެ މީހަކަށް  ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ބުނީ މިކަހަލަ އިތުރު ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަހަރު ލެމަންގްރާސް ރެސްޓޯރެންޓާ އެކު ކުރިއަށް، ގެންގޮސް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަނީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައި، މެއި 17 ވަނަ ދުވަހު އެ ޕްރޮމޯޝަން ނިންމާލާފައެވެ.

އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 250،000ރ. އާ ހަމައަށް މުދާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއިރު ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ވަނީ ތިން އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދޫކުރި ބައެއް މުދަލުގެ ތެރޭގައި ފަރުނީޗަރު، މޯބައިލް ފޯނު، ކޮމްޕިއުޓަރ، ޓީވީ، އައިސް އަލަމާރި، ދޮންނަ މެޝިން ފަދަ ސާމާނު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް