25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

އެމްޓީޑީސީ

އެމްޓީޑީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ދަށްވެ 40 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް

 • މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބުނީ 4.4 މިލިއަން ޑޮލަރު
 • 2016 ވަނަ އަހަރު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރު
 • ކުންފުނީގެ ދަރަނި ވަނީ 26.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފަ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 30 މެއި 2018 | ބުދަ 03:48 | |

މަގުބޫލް

 1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
 2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
 3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
 4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
 6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
 7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


އެމްޓީޑީސީގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ އަހަރުވެސް ކުންފުންޏަށްވީ ގެއްލުން -- ގޫގުލް

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ 26 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، 40،941 ޑޮލަރު (631،310ރ)ގެ ގެއްލުމެއް ވެއްޖެ އެވެ. 

މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބުނީ 4.4 މިލިއަން ޑޮލަރު (67.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރު (92.5 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެވެ.

ހިއްސާދާރުންނަށް 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހާފައެއް ނުވާ އެމްޓީޑީސީން މިއަހަރުވެސް ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިސާ ނުބެހުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެގޮތަށް ނިންމީ ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އަހަރީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވީ 39 ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ނުބަހާ ގޮތަށް ފާސްކުރީ ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވި ހިއްސާދާރުންގެ 93 ޕަސެންޓް ވޯޓުންނެވެ. އެ ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދިނީ ހަތް ޕަސެންޓް މީހުންނެވެ.

ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ނުބަހަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހެޅީ، ކުންފުނީގެ ހާލަތާއި، ކުރިމަގަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ޗެއާމަން އަލީ ނިޝާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޓީޑީސީގެ ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރު ދަށްވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ރަށްތައް ސަބްލީސް ކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރުމުންނާއި ދ. އެނބޫދޫ އަދި އޮޅުވެލި (ނިޔާމަ ރިސޯޓު) ހެޑްލީސް ރައިޓްސް ވިއްކާލާފައިވުމުން ކަމަށް ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުންފުނީގެ ދަރަނި ވަނީ 26.1 މިލިއަން ޑޮލަރު (402.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް އަރައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް