19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ފްރެންޗް އޯޕަން

ފްރެންޗް އޯޕަން: ޖޮކޮވިޗް އަދި ނަޑާލް ދެވަނަ ބުރަށް

  • ނަޑާލް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ސީދާ ތިން ސެޓުން އިޓަލީގެ ސައިމޮން ބޮލޭލީ ބަލިކޮށްގެން
  • ދެވަނަ ބުރުން ޖޮކޮވިޗް ޖާގަ ހޯދީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބްރެޒިލްގެ ރޮޖޭރިއޯ ޑުޓްރާ ސިލްވާ ބަލިކޮށްގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 29 މެއި 2018 | އަންގާރަ 19:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


ރަފައޭލް ނަޑާލް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކްލޭ ކޯޓުގައި ކުޅޭ ހަމައެކަނި ގްރޭންޑް ސްލޭމް ކަމަށްވާ ފްރެންޗް އޯޕަންގެ ދެވަނަ ބުރުން ސާބިއާގެ ނޮވާކް ޖޮކޮވިޗް އަދި ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ސްޕެއިންގެ ރަފައޭލް ނަޑާލް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ނަޑާލް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ސީދާ ތިން ސެޓުން އިޓަލީގެ ސައިމޮން ބޮލޭލީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މުބާރާތް ރެކޯޑް 10 ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ނަޑާލް މި މުބާރާތުގެ ސެޓުތައް ގެންދިޔައީ 6-4، 6-3 އަދި 7-6 އިންނެވެ.

ދެވަނަ ބުރުން ޖޮކޮވިޗް ޖާގަ ހޯދީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބްރެޒިލްގެ ރޮޖޭރިއޯ ޑުޓްރާ ސިލްވާގެ މައްޗަށް ސީދާ ތިން ސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތައް 20 ވަނައަށް ސީޑު ކުރެވިފައިވާ ޖޮކޮވިޗް ގެންދިޔައީ 6-3، 6-4 އަދި 6-4 އިންނެވެ. މި މުބާރާތް 2016 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ފަހުން ޖޮކޮވިޗްއަށް ގްރޭންޑް ސްލޭމްއެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޒުވާން ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ޒްވަރޭވް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ހޯދީ ލިތުއޭނިއާގެ ރިކާޑަށް ބެރަންކިސްގެ މައްޗަށް ސީދާ ތިން ސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތައް ޒްވަރޭވް ގެންދިޔައީ 6-1، 6-1 އަދި 6-2 އިންނެވެ.

ހަމައެހެންމެ އަށް ވަނައަށް ސީޑުކުރެވިފައިވާ ބެލްޖިއަމްގެ ޑޭވިޑް ގޮފިން ވެސް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ، އޭނާ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ ފަހަތުން އަރައި ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުން ރޮބިން ހާސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ސެޓު 6-4 އަދި 6-4 އިން ހާސް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ގޮފިން ވަނީ ފަހުން ކުޅުނު ތިން ސެޓު 6-4، 6-1 އަދި 6-0 އިން ގެންގޮސް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މި މުބާރާތް 2015 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ސްވިޓްޒަލޭންޑުގެ ސްޓަން ވަވަރިންކާ ވަނީ ފުރަތަމަ ބުރުން ކަޓާފައެވެ. އޭނާ މުބާރާތުން ކެޓީ ސްޕެއިންގެ ގާސިއާ ލޮޕޭޒް އަތުން ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުން ބަލިވެގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 6-2 އިން ލޮޕޭޒް ގެންދިޔައިރު ވަވަރިންކާ ވަނީ ފަހުން ކުޅުނު ދެ ސެޓު 6-3 އަދި 6-4 އިން ގެންގޮސްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލޮޕޭޒް ވަނީ ހަތަރު ވަނަ ސެޓާއި ފަސްވަނަ ސެޓު 7-6 އަދި 6-3 އިން ގެންގޮސް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ބަލްގޭރިއާގެ ގްރިގޯ ޑިމިޓްރޯވް އަދި ޖަޕާންގެ ކެއި ނިޝިކޯރީ ވެސް ވަނީ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް