19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ހަސަން ލަތީފް

ހަސަން ލަތީފް ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

  • ނ އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަފަރި އާއި މަނަދޫގެ އިތުރުން މިލަދޫ އާއި ވެލިދޫގެ ވަޑައިގަންނަވާނެ
  • ހުކުރު ދުވަހު ޅ ހިންނަވަރާއި ނައިފަރަށް ވަޑާއިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 19:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ހަސަން ލަތީފް ނ. ކުޑަފަރިހީގެ އާއްމު މެންބަރުންނާ ސަލާން ކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ހަސަން ލަތީފް ނ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރައްތަކުގެ އެމްޑީޕީ ރައްޔިތުންނާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

 

ގާނޫނީ ވަކީލު ހަސަން ލަތީފް ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއަތޮޅު ކުޑަފަރީ އާއި މަނަދޫގެ އިތުރުން މިލަދޫ އާއި ވެލިދޫގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

 

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެރަށްރަށުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުނާއި ޓީމުން ވަނީ ޖަވާބުދާރީވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އެމްޑީޕީގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާއްމު މެންބަރުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ވަނީ ޖަވާބު ދީފައެވެ.

 

މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި ހަސަން ލަތީފް ވަނީ، އެމަނިކުފާނަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންކަން ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ނަމަ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައީސް ނަޝީދު ގެނައުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ހަސަން ލަތީފާ އެކު މި ދަތުރުގައި މާފަންނު އުތުރު ދައިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ

 

މިދަތުރުގައި ނ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ޅ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރައްތަކުގެ އެމްޑީޕީ އާއްމު މެންބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

 

އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު ޅ. ހިންނަވަރާއި ނައިފަރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެއަތޮޅު ކުރެންދޫ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

 

އަތޮޅުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ހަސަން ލަތީފު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ އިރު އޭނާ ވަނީ މާލޭގައި ވެސް އެމްޑީޕީގެ އާއްމު މެންބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ޑޯ ޓު ޑޯ ކެމްޕެއިނެއް ޖައްސާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް