20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ސާޖިއޯ ރާމޯސް

ރާމޯސްއާ ދެކޮޅަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަކާއި ތިން ލައްކަ ސޮއި

 • އޭނާ އަތުން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
 • އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެދި ޕެޓިޝަނަކަށް ވަނީ ތިން ލައްކަ ސޮއި ލިބިފައި
 • ސަލާހުއަށް ރާމޯސް ގަސްތުގައި ދިން އަނިޔާއެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 29 މެއި 2018 | އަންގާރަ 17:03 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
 4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
 5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
 6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
 7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
 8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


މެޗުގައި ސަލާހު އަދި ރާމޯސް ބޯޅަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސްއާ ދެކޮޅަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާފައި ވަނީ މިސްރުގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމަށްވާ ބަސެމް ވަބާއެވެ. އޭނާ މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ވެއްދީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި މުހައްމަދު ސަލާހުއަށް ގަސްތުގައި ރާމޯސް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރާމޯސް އަދި ސަލާހު ބޯޅަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ދެ ކުޅުންތެރިން އެއްކޮށް ވެއްޓުނު ވަގުތު ސަލާހުގެ ކޮޑުހުޅަށް އަނިޔާވިއެވެ. މި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ ދަނޑުން ބޭލިއިރު ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ މި އަނީޔާ އަކީ ރާމޯސް ގަސްތުގައި ދިން އަނިޔާއެއް ކަމަށެވެ.

މި އަނިޔާގެ ސަބަބުން މިސްރުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ދެރައެއް ލިބުނު އިރު ގިނަ ބަޔަކު ހީކުރީ ސަލާހުއަށް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސަލާހު ބުނެފައި ވަނީ އޭނާއަށް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށެވެ. ސަލާހު މިގޮތަށް ބުނި ނަމަވެސް މިސްރުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ރާމޯސްއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭނާއަށް ބައެއް މީހުން ވަނީ މަރުގެ އިންޒާރު ވެސް ދީފައެވެ.

މިސްރުގެ ޓީވީ ޗެނަލެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ބަސެމް ވަބާ ބުނީ އޭނާ ފީފާއަށް ވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވާނީ ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ގައުމެއްގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތިޔާއަށް އަނިޔާ ކުރުމުން އޭގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ރާމޯސް ސަލާހުއަށް އަނިޔާ ދިނީ އެނގިހުރެ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް އަދަބު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިސްރުގެ ރައްޔިތުންނާއި ސަލާހުއަށް ލިބުނު ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ރާމޯސް އަތުން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ބަސެމް ވަބާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ބުނީ ބަދަލުގައި ފައިސާ ލިބިއްޖެ ނަމަ އެ ފައިސާ ހަދިޔާކުރާނީ "ލޯންގް ލިވް އިޖިޕްޓް" ފަންޑަށް ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ ރާމޯސްއާ ދެކޮޅަށް ޗޭންޖް ޑޮޓް އޯގްގައި ހަދާފައިވާ ޕެޓިޝަނަކަށް ވެސް މިހާތަނަށް ވަނީ ތިން ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ސޮއި ލިބިފައެވެ. މި ޕެޓިޝަނުގައި ވެސް ވަނީ ފީފާ އަދި ޔުއެފާގެ ކިބައިން ރާމޯސްއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށެވެ.

މެޗުގައި ރެފްރީކަންކުރި މިލޮރާޑް މަޒިޗް އެ ހާދިސާއަކީ ފައުލެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް މިސްރު ކޮލިފައިވީ ވެސް ކޮލިފައިންގެ އެންމެ ފަހު މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގައި ސަލާހު ޖެހި ޕެނަލްޓީއެއްގެ ސަބަބުންނެއެވެ. އޭނާއަކީ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަށް ވާއިރު އޭނާއަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިސްރު ހިމެނިފައި ވަނީ އުރުގުއޭ އަދި ރަޝިއާގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ އެކު ގްރޫޕް އޭގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް