18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ވައްކަން

ލ. ފޮނަދޫގައި ހުރި މީރާގެ އޮފީސް ފަޅާލާ ވައްކަން ކޮށްފި

  • ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުޑަ ތިޖޫރީގައިހުރި 11،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާއި 100 ޑޮލަރު
|

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 19:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ލ. ފޮނަދޫގައި ހުންނަ މީރާގެ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރި ތަޅާލާފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ :

ލ. ފޮނަދޫ ހުންނަ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ބްރާންޗްގެ އޮފީސް ފަޅާލާ ވައްކަން ކޮށްފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފޮނަދޫގައި ހުންނަ މީރާގެ އޮފީސް ފަޅާލާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 07:58 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން ގޮސް ބެލިއިރު އެ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލުމަށްފަހު އެ އޮފީހުގައި ހުރި ކުޑަ ތިޖޫރީއަކުން 11،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއާއި 100 އެއްހާ ޑޮލަރު ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް ކުރި ތަހުގީގުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

 

އެނގިފައިވާގޮތުގައި މީރާގެ ފޮނަދޫ ބްރާންޗަށް ވަގަށް ވަދެފައިވަނީ އެ އޮފީހުގެ ކުޑަ ދޮރުތަކުގައި ޖަލާފައިވާ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލުމަށްފަހުގަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމައްސަލާގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް