21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޕޮލިސް

ވިލިމާލެގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވަން ކަނޑަށް އެރިއުޅުނު އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

  • މިފަދަ ގޮތަކަށް މަރުވާން ވިލިމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ކަނޑަށް އެރި އުޅުނު އަންހެނަކު ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށްފައި ވޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 18:47 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


މިދިޔަ އަހަރު ކަނޑަށް އެރި މަރުވަން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށްެގެން ގެންދަނީ -- ފައިލް ފޮޓޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ވިލިމާލޭގެ ހުޅަނގުފަރާތު ނައިންސްޓަރ ބީޗާ ދިމާ ކަނޑަށް އެރިއުޅުނު އަންހެނަކު ވިލިމާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުން ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.

 

ފުލުހުން ބުނީ އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އަންހެނަކު ކަނޑަށް އެރިއުޅޭ ކަމަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ވިލިމާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން އެސަރަހައްދަށް ދިޔައިރު އެ އަންހެން މީހާ ކަނޑުގައި އޮތް މަންޒަރު ފުލުހުންނަށް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެ މަންޒަރު ފުލުހުންނަށް ފެނުމާއެކު އެވަގުތު ޑިއުޓީގައި އުޅުނު ފުލުހުންވަނީ ފަތާފައިގޮސް އެއަންހެން މީހާ ސަލާމަތްކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދީފަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

 

އެ ހާދިސާގެ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ނުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް