21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ސިއްޚަތު

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ބިނާވެފައިވަނީ "ސްޓާރޑަސްޓް" ގެ މައްޗަށް

  • ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ "ސްޕެކްޓްރޮސްކޯޕީ" ބޭނުންކޮށްގެން މިކަން ދިރާސާކޮށްފައި!
  • ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މާއްދާތައް ފޯރުކޮށްދެނީ ތަރިތަކުން
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:42 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މާއްދާތައް ފޯރުކޮށްދެނީ ތަރިތަކުން -- ގޫގުލް

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ބިނާވެފައިވަނީ "ސްޓާރޑަސްޓް" ގެ މައްޗަށް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފިއެވެ.

 

މިލްކީ ވޭ ގެލެކްސީގައި އެކުލެވިގެންވާ ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާތައް ފޯރުކޮށްދޭ 150،000 އަށްވުރެ ގިނަ ތަރިތައް ދިރާސާކޮށްފައިވާ ސައިންސްވެރިންތަކެއް ކުރި މި ދިރާސާއިން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ހަ މާއްދާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކާރބަން، ހައިޑްރޮޖެން، ނައިޓްރޮޖެން، އޮކްސިޖަން، ސަލްފަރ އަދި ފޮސްފަރަސް އެއްކޮށްގެން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ހަމަވެއެވެ. އަދި މި މާއްދާތަކަކީ ތަރިތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މާއްދާތަކެއްކަން އެއީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން ކަމަށް މިދިރާސާ ކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

 

"އަދި ކިރިޔާ އަލަށް، ގެލެކްސީގެ ވަށައިގެންވާ މާއްދާތަކާއި އެ މާއްދާތައް އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ފޯރުވައިދޭ ގޮތްތައް ދިރާސާކޮށް އެކަން ބަލަން މި ފެށުނީ" ނިއު މެކްސިކޯ ސްޓޭޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސައިންސްވެރިއަކު ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ، އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ބިނާވެފައިވާ މާއްދާތައް ބެލުމަށް އެޓަމްތައް ވެސް ދިރާސާކުރާ ކަމަށެވެ.

 

މި އާ ހޯދުން ހޯދިފައިވަނީ 150،000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) އަށްވުރެ ގިނަ ތަރި، ކޮންމެ ތަރިއެއް ވަކި ވަކިން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު އެވެ. މިއީ މިފަދަ ހޯދުމެއް ހޯދުމަށް މިހާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ތަރިތައް އެއްފަހަރާ ދިރާސާ ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ދިރާސާއިން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ތަރިއެއްގައި ވެސް 24 އަށްވުރެ ގިނަ މާއްދާ އެކުލެވިގެން ވެއެވެ.

 

ސައިންސްވެރިންގެ ދިރާސާއިން ހޯދުނު ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި ސާބިތުވެފައިވާ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ވާ ހުރިހާ ދިރުމެއްވެސް ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މާއްދާތަކަކީ ކާރބަން، ހައިޑްރޮޖެން، ނައިޓްރޮޖެން، އޮކްސިޖަން، ސަލްފަރ އަދި ފޮސްފަރަސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް