21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ސިއްޚަތު

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ބިނާވެފައިވަނީ "ސްޓާރޑަސްޓް" ގެ މައްޗަށް

  • ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ "ސްޕެކްޓްރޮސްކޯޕީ" ބޭނުންކޮށްގެން މިކަން ދިރާސާކޮށްފައި!
  • ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މާއްދާތައް ފޯރުކޮށްދެނީ ތަރިތަކުން
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  3. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ
  7. ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ވައްދައިދޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައި!
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މާއްދާތައް ފޯރުކޮށްދެނީ ތަރިތަކުން -- ގޫގުލް

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ބިނާވެފައިވަނީ "ސްޓާރޑަސްޓް" ގެ މައްޗަށް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފިއެވެ.

 

މިލްކީ ވޭ ގެލެކްސީގައި އެކުލެވިގެންވާ ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާތައް ފޯރުކޮށްދޭ 150،000 އަށްވުރެ ގިނަ ތަރިތައް ދިރާސާކޮށްފައިވާ ސައިންސްވެރިންތަކެއް ކުރި މި ދިރާސާއިން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ހަ މާއްދާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކާރބަން، ހައިޑްރޮޖެން، ނައިޓްރޮޖެން، އޮކްސިޖަން، ސަލްފަރ އަދި ފޮސްފަރަސް އެއްކޮށްގެން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ހަމަވެއެވެ. އަދި މި މާއްދާތަކަކީ ތަރިތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މާއްދާތަކެއްކަން އެއީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން ކަމަށް މިދިރާސާ ކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

 

"އަދި ކިރިޔާ އަލަށް، ގެލެކްސީގެ ވަށައިގެންވާ މާއްދާތަކާއި އެ މާއްދާތައް އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ފޯރުވައިދޭ ގޮތްތައް ދިރާސާކޮށް އެކަން ބަލަން މި ފެށުނީ" ނިއު މެކްސިކޯ ސްޓޭޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސައިންސްވެރިއަކު ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ، އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ބިނާވެފައިވާ މާއްދާތައް ބެލުމަށް އެޓަމްތައް ވެސް ދިރާސާކުރާ ކަމަށެވެ.

 

މި އާ ހޯދުން ހޯދިފައިވަނީ 150،000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) އަށްވުރެ ގިނަ ތަރި، ކޮންމެ ތަރިއެއް ވަކި ވަކިން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު އެވެ. މިއީ މިފަދަ ހޯދުމެއް ހޯދުމަށް މިހާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ތަރިތައް އެއްފަހަރާ ދިރާސާ ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ދިރާސާއިން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ތަރިއެއްގައި ވެސް 24 އަށްވުރެ ގިނަ މާއްދާ އެކުލެވިގެން ވެއެވެ.

 

ސައިންސްވެރިންގެ ދިރާސާއިން ހޯދުނު ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި ސާބިތުވެފައިވާ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ވާ ހުރިހާ ދިރުމެއްވެސް ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މާއްދާތަކަކީ ކާރބަން، ހައިޑްރޮޖެން، ނައިޓްރޮޖެން، އޮކްސިޖަން، ސަލްފަރ އަދި ފޮސްފަރަސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް