16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ސިއްޚަތު

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ބިނާވެފައިވަނީ "ސްޓާރޑަސްޓް" ގެ މައްޗަށް

  • ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ "ސްޕެކްޓްރޮސްކޯޕީ" ބޭނުންކޮށްގެން މިކަން ދިރާސާކޮށްފައި!
  • ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މާއްދާތައް ފޯރުކޮށްދެނީ ތަރިތަކުން
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މާއްދާތައް ފޯރުކޮށްދެނީ ތަރިތަކުން -- ގޫގުލް

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ބިނާވެފައިވަނީ "ސްޓާރޑަސްޓް" ގެ މައްޗަށް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފިއެވެ.

 

މިލްކީ ވޭ ގެލެކްސީގައި އެކުލެވިގެންވާ ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާތައް ފޯރުކޮށްދޭ 150،000 އަށްވުރެ ގިނަ ތަރިތައް ދިރާސާކޮށްފައިވާ ސައިންސްވެރިންތަކެއް ކުރި މި ދިރާސާއިން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ހަ މާއްދާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކާރބަން، ހައިޑްރޮޖެން، ނައިޓްރޮޖެން، އޮކްސިޖަން، ސަލްފަރ އަދި ފޮސްފަރަސް އެއްކޮށްގެން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ހަމަވެއެވެ. އަދި މި މާއްދާތަކަކީ ތަރިތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މާއްދާތަކެއްކަން އެއީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން ކަމަށް މިދިރާސާ ކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

 

"އަދި ކިރިޔާ އަލަށް، ގެލެކްސީގެ ވަށައިގެންވާ މާއްދާތަކާއި އެ މާއްދާތައް އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ފޯރުވައިދޭ ގޮތްތައް ދިރާސާކޮށް އެކަން ބަލަން މި ފެށުނީ" ނިއު މެކްސިކޯ ސްޓޭޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސައިންސްވެރިއަކު ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ، އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ބިނާވެފައިވާ މާއްދާތައް ބެލުމަށް އެޓަމްތައް ވެސް ދިރާސާކުރާ ކަމަށެވެ.

 

މި އާ ހޯދުން ހޯދިފައިވަނީ 150،000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) އަށްވުރެ ގިނަ ތަރި، ކޮންމެ ތަރިއެއް ވަކި ވަކިން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު އެވެ. މިއީ މިފަދަ ހޯދުމެއް ހޯދުމަށް މިހާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ތަރިތައް އެއްފަހަރާ ދިރާސާ ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ދިރާސާއިން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ތަރިއެއްގައި ވެސް 24 އަށްވުރެ ގިނަ މާއްދާ އެކުލެވިގެން ވެއެވެ.

 

ސައިންސްވެރިންގެ ދިރާސާއިން ހޯދުނު ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި ސާބިތުވެފައިވާ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ވާ ހުރިހާ ދިރުމެއްވެސް ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މާއްދާތަކަކީ ކާރބަން، ހައިޑްރޮޖެން، ނައިޓްރޮޖެން، އޮކްސިޖަން، ސަލްފަރ އަދި ފޮސްފަރަސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް