21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން

މިޔަންމާގެ މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން މެލޭޝިއާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

  • ޖެނުއަރީ 19 ގައި ބާއްވާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އޯއައިސީގެ 56 ގައުމުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  3. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ
  7. ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ވައްދައިދޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައި!
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން -- ގޫގުލް

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަންނަ ހަފްތާގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

 

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ދި އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން އަންނަ ހަފްތާގައި މެލޭޝިޔާގައި ބައްދަލު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޖެނުއަރީ 19 ގައި ބާއްވާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އޯއައިސީގެ 56 ގައުމުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 

މިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ކަމަށްވާ އިރު މިޔަންމާގައި އެގައުމުގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ވެސް ވަނީ އެގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

 

ދާދިފަހުން މެލޭޝިއާ އިން ބުނެފައިވަނީ މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އިންސާނީ ދަރިކޮޅެއް އެއްކޮށް ނެތިކޮށް ފޮހެލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދާދިފަހުން މިޔަންމާ ސިފައިން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ގުޅިގެން މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ އެމްބަސެޑަރވެސް ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް