21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން

މިޔަންމާގެ މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން މެލޭޝިއާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

  • ޖެނުއަރީ 19 ގައި ބާއްވާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އޯއައިސީގެ 56 ގައުމުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:32 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން -- ގޫގުލް

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަންނަ ހަފްތާގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

 

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ދި އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން އަންނަ ހަފްތާގައި މެލޭޝިޔާގައި ބައްދަލު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޖެނުއަރީ 19 ގައި ބާއްވާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އޯއައިސީގެ 56 ގައުމުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 

މިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ކަމަށްވާ އިރު މިޔަންމާގައި އެގައުމުގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ވެސް ވަނީ އެގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

 

ދާދިފަހުން މެލޭޝިއާ އިން ބުނެފައިވަނީ މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އިންސާނީ ދަރިކޮޅެއް އެއްކޮށް ނެތިކޮށް ފޮހެލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދާދިފަހުން މިޔަންމާ ސިފައިން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ގުޅިގެން މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ އެމްބަސެޑަރވެސް ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް