19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން

މިޔަންމާގެ މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން މެލޭޝިއާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

  • ޖެނުއަރީ 19 ގައި ބާއްވާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އޯއައިސީގެ 56 ގައުމުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން -- ގޫގުލް

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަންނަ ހަފްތާގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

 

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ދި އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން އަންނަ ހަފްތާގައި މެލޭޝިޔާގައި ބައްދަލު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޖެނުއަރީ 19 ގައި ބާއްވާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އޯއައިސީގެ 56 ގައުމުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 

މިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ކަމަށްވާ އިރު މިޔަންމާގައި އެގައުމުގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ވެސް ވަނީ އެގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

 

ދާދިފަހުން މެލޭޝިއާ އިން ބުނެފައިވަނީ މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އިންސާނީ ދަރިކޮޅެއް އެއްކޮށް ނެތިކޮށް ފޮހެލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދާދިފަހުން މިޔަންމާ ސިފައިން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ގުޅިގެން މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ އެމްބަސެޑަރވެސް ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް