16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން

މިޔަންމާގެ މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން މެލޭޝިއާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

  • ޖެނުއަރީ 19 ގައި ބާއްވާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އޯއައިސީގެ 56 ގައުމުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:32 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން -- ގޫގުލް

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަންނަ ހަފްތާގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

 

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ދި އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން އަންނަ ހަފްތާގައި މެލޭޝިޔާގައި ބައްދަލު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޖެނުއަރީ 19 ގައި ބާއްވާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އޯއައިސީގެ 56 ގައުމުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 

މިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ކަމަށްވާ އިރު މިޔަންމާގައި އެގައުމުގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ވެސް ވަނީ އެގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

 

ދާދިފަހުން މެލޭޝިއާ އިން ބުނެފައިވަނީ މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އިންސާނީ ދަރިކޮޅެއް އެއްކޮށް ނެތިކޮށް ފޮހެލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދާދިފަހުން މިޔަންމާ ސިފައިން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ގުޅިގެން މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ އެމްބަސެޑަރވެސް ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް