19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ސެމްސަންގް އަދި އެޕަލް

ސެމްސަންގްއިން އެޕަލްއަށް 539 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

  • މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރު އެޕަލް ކުންފުނިން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 27 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 11:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ފޯނެއް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި މީހަކު -- އޭއެފްޕީ

ސައުތު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސް  ކުންފުނިން 539 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު(430 މިލިއަން ޕައުންޑް) އެޕަލް ކުންފުންޏަށް ދިނުމަށް ކެލިފޯނިއާގެ ފެޑެރަލް ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ކޯޓުން ސައުތު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކުންފުންޏަށް 539 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން އަމުރު ކޮށްފައިވަނީ ސެމްސަންގް ފޯނުތަކުން އެޕަލްގެ ފީޗާތައް ކޮޕީކުރިކަން ސާބިތު ވުމުންނެވެ.

މިމައްސަލައަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު އެޕަލް ކުންފުނިން ސެމްސަންގާއި ދެކޮޅަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހަތްއަހަރު ދުވަހަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ މި މައްސަލާގައި އެޕަލްއިން ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ އައިފޯނުގެ ޑިޒައިން ކޮޕީކޮށްފައިވާތީ 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޯޓުން އަމުރު ކުރީ އެ ފައިސާގެ އެއްބައި ކަމަށްވާ 539 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެޕަލް ކުންފުނިން ނެރެފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސެމްސަންގް އިން އެކުންފުނީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކޮޕީ ކުރުމުން އޭގެ އަގު ދައްކަންޖެހޭކަން ގަބޫލު ކުރާކަމަށާއި މި މައްސަލައަކީ ފައިސާއަށްވުރެވެސް މުހިއްމު މައްސަލައެއްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެކުންފުނީގެ ތަފާތު ޑިޒައިންތައްކަމަށާއި އެއީ އެކުންފުނީގެ ބުރަ މަސައްކަތްކަމަށެވެ. ސެމްސަންގް އިން އެޕަލްގެ ފޯނުތަކުން  ކޮޕީކޮށްފައިވާ ފީޒާތަކުގެ ތެރޭގައި އެޕަލްގެ އައިއޯއެސްގެ ހޯމް ސްކްރީނުގެ އެޕްތައް ހުންނަ ގްރިޑް ލޭއައުޓާއި އެޕަލްގެ ފޯނުތަކުގައި ހުންނަ ވަށްކަންތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ނުބައިހާނު

8 މަސް ކުރިން

ދެން ހަތަރެސް ކަނާއި ވަށްބުރަކީ ކޮން ބައެއްގެ އެއްޗެއްބާ؟

0
0