12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 04 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ލާމަރުކަޒީނިޒާމު

އީސީ އިން ބޭނުންވަނީ އިންތިހާބުތައް ލަސްކުރާކަށް ނޫން، އިންތިހާބުތައް ނުބޭއްވަން:އަމީރު

 • އިންތިހާބުތައް ނުބޭއްވުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން
 • މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ނުލިބޭނެކަން ކަށަވަރު
 • ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 10:10 | |

މަގުބޫލް

 1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
 2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
 3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
 4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
 5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 6. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
 7. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
 8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ގެނެސްދިން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަނީ އިންތިހާބުތައް ލަސްކުރަން ނޫން ކަމަށާއި، އިންތިހާބުތައް ނުބޭއްވުމަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިޤްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ ނައިބް މުޤައްރިރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖޭޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ، މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާކަމުގައިވާނަމަ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ނުލިބޭނެކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއްވެސް ނިގުޅައިގަނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ވެރިން ވޯޓު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކައިރިއަށް ދިއުމަށް ޖެހިލުންވާތީކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ 25 ޕަސެންޓްގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، މި ސަރުކާރަށް 5 ޕަސެންޓް ރައްޔިތުންވެސް ތާއީދު ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވީމަ ހަޤީޤަތުގައި މިވާގޮތަކީ، ބޭނުމެއް ނުވޭ، ޖެހިލުންވޭ ރައްޔިތުންގެ ކައިރިޔަށް ވޯޓަށް އަހަންދާން. އެހެންވީ މި ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް ބަހަނާއެއް ދެކުމަށްފަހު، އިންތިހާބުތަކާއި ކުޅެމުން އެގެންދަނީ" އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ އިންތިހާބުތައް ރާއްޖޭގައި ނުބޭއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިހާބުތައް ފަސްކުރަމުންގެންދަނީ މިހާރު ޤާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، 2018 ގައި ރާއްޖޭގައި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ބޭނުންވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރި، ހުދުމުތާރު ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް