21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ކުރެހުން

އެތެއްގެ އަމިއްލަ ކުރެހުންތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުވެރިކަން

  • މި އެތް އަމިއްލަ އަށް ނަން ވެސް ލިޔޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 27 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 06:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
  8. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް


އެތެއް އަމިއްލައަށް ކުރަހަނީ -- ވޮފުލްސް އެޓް ނޫން

އެތް ތަކެއް އަމިއްލަޔަށް ކުރެހުންތަކެއް ކުރަހާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ދައުރުވެފަ އެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މި ވީޑީއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދަމުންދެ އެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު މި ވީޑީއޯއިން ފެންނަ އެތްތަކަށް މި ގޮތަށް ކުރެހިދާނެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައެވެ. އެއީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިގޮތަށް ދައުރުވާ ވީޑިއޯތައް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެޑިޓް ކޮށްފައި ހުންނާތީ އެވެ.

ނަމަވެސް "ސުޑާ" ނަމަކަށް ކިޔާ އެތެއް ހަގީގަތުގައި ވެސް މިވަނީ އަމިއްލައަށް ކުރަހައިފަ އެވެ. މި އެތް އަމިއްލައަށް ފިހިން ކުރަހާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެއް މިހާރު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފަ އެވެ. ދިވެހިންގެ ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މި ވީޑިއޯ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާއިރު ވީޑިއޯގައި މި އެތް ގެންގުޅޭ މިހާ ހަމައެކެނި ކޮއްދޭކަމަކީ ސުޑާ އަށް ޖައްސަންވީ ކުލަ ހާކައިފައި ފިހި ދިއްކޮށްލުމެވެ. ދެން ބަކީ މަސައްކަތް ސުޑާ އަމިއްލައަށް ކުރިޔަށް ގެންދެއެވެ.

 ސުޑާ ކުރަހާފައިވާ މަންޒަރެއް 

ސުޑާ މިއީ ޓައިވާންގެ އެތް ގެންގުޅޭ ކޭމްޕެއްގައި ގެންގުޅޭ އެތެކެވެ. ސުޑާގެ އިތުރުން ކުޑަ ދެ އެތަކަށް ވެސް މިގޮތަށް ކުރަހަން ވަނީ ދަސްކޮށް ދީފައެވެ.

ސުޑާ އަމިއްލަޔަށް އެތެއްގެ ފޮޓޯ އޭތިގެ ނަން އަމިއްލައަށް ލިޔާ މި ވީޑިއޯއަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާއިރު މި ކުރެހުންތައް ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއްކައިގެން މި އެތްތައް ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުން ދަނީ އާމްދަނީ ވެސް ހޯދަމުންނެވެ. މި ފައިސާ ބޭނުންކުރަނީ އެތްތައް ގެންގުޅޭ މަރުކަޒުގެ އެކި ކަންކަން ކުރުމަށްށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް